TR EN

DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ADP104 DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİ 2 2 2 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ŞENEL ÇAVUŞOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ELNAZ REZAFAR-Öğr.Gör. NURİ YENİEV

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Diş morfolojisi ve numaralandırma sistemine hakim olup diş hekimliği tedavi alanlarını ve kullanılan aletleri kavratmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Radyolojinin tarihçesi ve diş hekimliğinde önemi. Radyasyon fiziği. Diş hekimliğinde radyografi teknikleri. İntra oral radyografi teknikleri, açıortay tekniği, ısırma ve oklüzal radyografi. Ekstraoral radyografi teknikleri, ranfansatör. Alt çene üst çene sinüsler. Temporo mandibular eklem radyografilerini içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Radyasyon fiziğini kavratmak
Diş hekimliğinde radyografi tekniklerini anlatmak. İntra oral radyografi teknikleri, açıortay tekniği, ısırma ve oklüzal radyografini anlatmak

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Radyolojinin tarihçesi ve diş hekimliğinde önemi. Radyasyon fiziği. -
2 - Diş hekimliğinde radyografi teknikleri. İntra oral radyografi teknikleri, açıortay tekniği, ısırma ve oklüzal radyografi. -
3 - Ekstraoral radyografi teknikleri, ranfansatör. Alt çene üst çene sinüsler. -
4 - Ekstraoral radyografi teknikleri, ranfansatör. Alt çene üst çene sinüsler. -
5 - Röntgen filmleri ve banyoları. Filtrasyon ve radyasyon ölçü birimleri. -
6 - Röntgen filmleri ve banyoları. Filtrasyon ve radyasyon ölçü birimleri. -
7 - Radyasyonun dişlere zararları. Radyoterapiden önce ve sonra ağız bakımı ve radyasyondan korunma -
8 - ARA SINAV -
9 - Radyasyonun dişlere zararları. Radyoterapiden önce ve sonra ağız bakımı ve radyasyondan korunma -
10 - Radyografilerin okunması. Radyasyondan korunma (I-II) -
11 - Radyografilerin okunması. Radyasyondan korunma (I-II) -
12 - Tomografi ve panoramik radyografiler. Dijital radyografi. Radyografik teşhis. -
13 - Tomografi ve panoramik radyografiler. Dijital radyografi. Radyografik teşhis. -
14 - Dişlerin sayı anomalilerinin radyografik görünüşleri ve dişlerin şekil ve hacim anomalilerinde radyografik görüntüler. Dişlerin şekil ve hacim anomalilerinde radyografik görüntüler. -
15 - Dişlerin sayı anomalilerinin radyografik görünüşleri ve dişlerin şekil ve hacim anomalilerinde radyografik görüntüler. Dişlerin şekil ve hacim anomalilerinde radyografik görüntüler. -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Doç. Dr. Ülkem AYDIN (2011) Dişhekimliği Radyolojisi Cep Atlası

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olabilme.
3
2
Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi bilmede, hakim olmada ve kullanmada yetkinlik kazanabilme
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İlgili olduğu sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik kazanabilme.
3
2
Hekim ile birlikte bir ekip oluşturulmasında ve birlikte çalışmada yetkinlik kazanabilme.
5
3
Öncelikli hekim olmak üzere, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilmede yetkinlik kazanabilme.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili olarak alet ve ekipmanı tanımada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmede yetkinlik kazanabilme.
2
2
Bilgisayar kullanımı becerilerinde yetkinlik kazanabilme.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hijyen kurallarını uygulamada yetkinlik kazanabilme.
5
2
İlkyardım uygulamada yetkinlik kazaabilme.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili olarak anamnez alma, dosya hazırlayabilme vb. hasta bilgilerinin alınmasında yetkinlik kazanabilme.
3
2
Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulamada yeterlilik kazanabilme.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki sorumluluğu taşıyabilmede yeterlilik kazanabilme.
4
2
Mesleğe ait bilgileri takip etme alışkanlığı edinmede yetkinlik kazanabilme.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasını gerçekleştirmede yeterlilik kazanabilme.
5
2
Yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme kavramını edinmede yetkinlik kazanabilme.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Muayenehane tasarımı ve yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, iş güvenliği ve kalite yönetimi konusunda bilgi sahibi olma ve bu konulara uygun davranabilme,
5
2
Mesleki fikirlerini ilgili kişi ve kurumlara sözlü veya yazılı olarak ifade edebilme ve ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası gündemi irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirebilme,
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 29 0 71
Genel Toplam 71
Toplam İş Yükü / 25.5 2,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 3,0