TR EN

HALK SAĞLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SMP226 HALK SAĞLIĞI 3 2 2 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. SİBEL HAKLI
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Halk sağlığı yaklaşımını, önemli çalışma alanlarını değerlendirmek ve sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısı getirebilmek
İçerik: Sağlık, hastalık kavramlarının tanımlanması, Bilimdeki gelişmeler ve sağlık hizmetleri, Bulaşıcı hastalıkların kontrolü, Ana sağlığı ve aile planlaması, Çocuk sağlığı, Adölesan ve okul sağlığı,yaşlılık sorunları, Toplum beslenmesi, Çevre sağlığının toplum sağlığı açısından önemi, İş sağlığı, Sağlık yönetimi

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Toplumu tanıma, halkın değişen bakım gereksinimlerinin farkında olma, öncelikli sağlık sorunlarını belirleyebilme ve sağlık risklerini azaltan önlemler alabilme
Eğitim ve danışmanlık yöntemlerini kullanarak bireyin kendi sağlık bakımına katılmasını sağlama, sağlıklı yaşam biçimi ve sağlıklı çevre oluşturacak temel davranış için beceri geliştirme
Çocuk, kadın, erişkin ve yaşlının sağlığına yönelik tüm bilgi ve deneyimlerini kullanabilme
Ana ve çocuk sağlığına yönelik bakım hizmetlerinin örgütlenmesi yürütülmesi ve değerlendirilmesinde lider rolü üstlenebilme
Okul sağlığı, iş sağlığı ve iş güvenliği ve toplum ruh sağlığı hizmetlerine yönelik uygulama sistemlerini kavrama ve rol oynama

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Halk Sağlığı genel kavramları, genel amaçları ve işlevler İnteraktif tekniklerle sunum
2 - Temel Sağlık Hizmetleri ve Ülkemizin sağlık örgütlenmesi İnteraktif tekniklerle sunum
3 - Türkiye’nin Genel Sağlık Sorunları ve sağlık göstergeleri İnteraktif tekniklerle sunum
4 - Dünyada ve Ülkemizde Kadının Sağlık Durumu, sorunları İnteraktif tekniklerle sunum
5 - Üreme Sağlığı ve aile planlaması İnteraktif tekniklerle sunum
6 - Aile Sağlığı İnteraktif tekniklerle sunum
7 - Çocuk ve genç sağlığı İnteraktif tekniklerle sunum
8 - ARA SINAV -
9 - Yaşlı sağlığı ve sorunları İnteraktif tekniklerle sunum
10 - Epidemiyoloji ve halk sağlığı İnteraktif tekniklerle sunum
11 - Bulaşıcı hastalıklar, Önlem ve Bağışıklanma İnteraktif tekniklerle sunum
12 - Kronik Hastalıklar İnteraktif tekniklerle sunum
13 - Kronik Hastalıklar, Kanser İnteraktif tekniklerle sunum
14 - İş ve işçi sağlığı, meslek hastalıkları İnteraktif tekniklerle sunum
15 - Dünyada ve Ülkemizde Çevre Sağlığı Sorunları İnteraktif tekniklerle sunum
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bertan M, Güler Ç.: Halk Sağlığı (Temel Bilgeler) Güneş Kitabevi, Ankara 1995.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Theoretical ability to use knowledge in the practice area
0
2
Area terminology to use it effectively
5
3
Areas to comply with legal regulations concerning basic vocational
5
4
Issues related to the field of information and communication technologies to use, professional information in written, verbal / non-verbal communication to transfer through
0
5
Social, scientific, cultural and professional ethical values ​​to express
5
6
Act in accordance with the quality management and processes to participate in this process
5
7
Ability to communicate in a foreign language at a basic level
0
8
Depending on the varying techniques to apply evolving technologies, new tools and equipment to use
0
9
Areas related knowledge, skills and competences for lifelong learning to develop personal and professional self-awareness, update
5
10
Basic knowledge and skills related to the field to use, interpret and evaluate data to analyze and identify potential problems
0
11
Ability to work with other health disciplines
5
12
To prepare the operating room for surgical procedures
0
13
Patient taken to the operating room and the post-operative transplant can help
0
14
During the surgical procedure the physician deems appropriate to be included in the surgical team
0
15
Postoperative surgical instruments and materials to make it ready for use again
0
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
For each patient in the operating room already knows the problem, take action and keeps a high level of protection.
0
2
Surgeons and other medical staff uses the same language.
0
3
Patient rights are fully commented.
5
4
Computer use is very good and patient with all the relevant data entry makes it easy.
0
5
Patients will keep secret all information.
5
6
All the drugs in the operating room, supplies, etc. ignore the documented daily and monthly output is input.
0
7
The tool was written in a foreign language, use of drugs and supplies describes the properties.
0
8
Get new operating room instruments and devices familiar to all.
0
9
Patients pass on information and relatives topics would dominate level.
5
10
To be born here to help transfer patients and prevents negativity.
0
11
Service nurse makes the patient with information about the exchange itself.
5
12
Postoperatively, by evaluating is restocked for the next surgery all the time, very well.
0
13
Patient transfers appear on the dangers of notice, take precautions.
0
14
Uses surgical instruments and suture throw.
0
15
Makes the lubrication of surgical instruments.
0
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Keeps a high level of motivation.
5
2
Offers creative ideas.
5
3
Listens patiently to find out.
0
4
Information defend with confidence.
5
5
Better understand and organize information.
5
6
Several options are better evaluate and select the most suitable among them.
0
7
The ability to recall information that is stored in a difficult situation improves.
0
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Reduce emotional stress.
0
2
Concentration improvement.
0
3
Reduces the error rate.
0
4
Less energy and effort provides better performance.
0
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evaluate and can control himself well.
0
2
Can cope effectively with differences.
5
3
Located within the team or be in harmony with the objectives of the business.
5
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Identify learning needs and directs the learning.
5
2
The acquired advanced knowledge and skills to critically evaluate.
0
3
Develop a positive attitude towards lifelong learning.
5
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Communicate effectively.
5
2
Learn about professional issues of the era and the information is available.
5
3
Team to carry out the work in interdisciplinary studies.
5
4
Uses Initiative.
0
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
External appearance, attitude, demeanor and behavior in society leads by example.
5
2
Democracy, human rights, social, scientific and professional ethics act accordingly.
5
3
As an individual duties, rights and responsibilities related laws, regulations and legislation act accordingly.
5
4
Environmental protection and occupational safety issues are conscious enough.
5
5
Act in accordance with the quality management process and solids.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 13 2 26
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 102
Genel Toplam 102
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0