TR EN

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HAM601 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE ETİK 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi DOKTORA, TYY: + 8.Düzey, EQF-LLL: 8.Düzey, QF-EHEA: 3.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYDIN PEKEL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi AYDIN PEKEL

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik kurallar çerçevesinde araştırma metinleri inceleme / yazma bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Bilimsel araştırma metodları, araştırma yöntem ve modeli belirleme, bilimsel veri toplama ve ölçme yöntemleri, örnek tez öneri formu hazırlama, makale yazımında temel kurallar ve örnekler ilgili kaynaklar konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplamaya yönelik güncel yöntemlerini açıklar ve uygular.
Bilimsel araştırma sürecini yürütürken etik kuralları gözetir ve uygular.
Bilimsel araştırma yazıları ve metinlerini inceler ve sonuçlarını değerlendirir.
Bilimsel araştırma yöntemleri ve etik kurallar çerçevesinde araştırma metinleri yazar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Bilimsel Araştırma Metodlarına Giriş Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
2 Literatür taraması Bilimsel Araştırmalarda Temel Etik İlkeler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
3 Literatür taraması Araştırmada Etik Dışı Davranışlar ve Etik İhlalleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Literatür taraması Bilimsel Araştırma Metodları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Literatür taraması Araştırma Konusu Belirleme Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Literatür taraması Araştırma Problemini Tanımlama Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
7 Literatür taraması Kaynak Taraması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması Araştırma Yöntem ve Modeli Belirleme Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Literatür taraması Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Literatür taraması Geçerlilik Ve Güvenirlik Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Literatür taraması ve sunum hazırlama TÜBİTAK Araştırma Ve Yayın Kurulu Yönetmeliği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama YÖK Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
14 Video izleme, ilgili kitap bölümü okuma Örnek Tez Öneri Formu Hazırlama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme Yöntemi
15 İlgili kitap bölümü okuma Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler İlgili Kaynaklar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Büyüköztürk, Ş. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık. İstanbul.
Doç. Dr. M. Zahit SERARSLAN. (2002). Sporda Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (Ders Notları). İstanbul.
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. (2015). Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu.
Alpar, R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 4 2 8
Ödev 5 2 10
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 9 5 45
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0