TR EN

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
FBE590 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. TARIK ÇAKAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili detaylı bilimsel yaklaşımları ortaya koymak, nitelikli araştırmacı adayları yetiştirmek.
İçerik: Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Bilimsel araştırmanın önemini ifade eder.
Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini açıklar.
Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini uygular.
Alan yazın ve kaynak tarama çalışması yapar.
İstatistik ile ilgili temel kavramları tanımlar.
İstatistiksel hipotez yazar.
Doğrusal ilişkinin ölçülmesi için gerekli testleri uygular.
Parametrik testleri uygular.
Bilimsel araştırma önerisi raporu hazırlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Bilimsel Araştırma Tekniklerine Giriş -
2 - Araştırma süreci -
3 - Bilimsel Ahlak -
4 - Kaynaklardan Yararlanma -
5 - Kaynak Gösterme Yöntemleri -
6 - Makale Arama Biçimleri: Internet -
7 - Makale Arama Biçimleri: E- Kütüphane -
8 - ARA SINAV -
9 - Makale Arama Biçimleri: ANKOS -
10 - Makale Yazımı ve Bilgisayar Teknolojileri: Kelime İşlemciler I -
11 - Makale Yazımı ve Bilgisayar Teknolojileri: Kelime İşlemciler II -
12 - Makale Yazımı ve Bilgisayar Teknolojileri: Tablolama -
13 - Makale Yazımı ve Bilgisayar Teknolojileri: Grafikler ve Resimler -
14 - Bilimsel Araştırma Sunum Teknikler -
15 - Öğrenci Sunumları -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınevi, Ankara.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yönetim süreçleri ve yöneticilik konularında uzmanlık bilgisi edinme ve bu bilgiyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilme
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil bilgi ve becerisini kullanarak akademik etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma, yayın ve sunum yapma becerisi
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İleri düzeyde bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Endüstri Mühendisliği dışı lisans bilgi birikimini Mühendislik Yönetimi bilgi ve becerileriyle pekiştirerek ilgili alandaki karmaşık problemleri etkin bir şekilde çözebilme
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında bireysel olarak çalışabilme ve karşılaşılan problemlerde çalıştığı takıma liderlik yapabilme
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çok disiplinli mühendislik ekiplerinde çalışabilme becerisi
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal normları eleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olma
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için stratejik ve operasyonel kararlar verebilme
5
2
Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için gereken yöntem, araç ve teknikleri kullanabilme
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 13 13
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 13 13
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0