TR EN

REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY217 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI 3 5 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. CİHAN EMRE TANÇ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; fotoğrafın temel teknik kuramsal bilgilerinin kavranmasını sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği, fotoğrafın ve reklam fotoğrafçılığının tarihsel gelişimi, stüdyo ve fotoğraf ekipmanları, makine türleri ve olanakları, fotoğraf makinelerinin çalışma prensipleri ve fotoğraf makinesinin öğeleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Fotoğraf ve reklam fotoğrafçılığının tarihsel gelişimini açıklar.
Fotoğrafın algılanma evrelerini listeler.
Başlıca fotoğraf makinesi türleri ve objektif türlerini kategorize eder.
Fotoğraf stüdyosunda bulunması gereken malzemeleri ve ışık türlerini inceler.
Işık türlerini fotoğraf çekiminde kullanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Ders İçeriği Hakkında Genel Bilgilendirme, Ders Kaynaklarının Tanıtılması. Reklam Fotoğrafçılığı alanı ve sektörü üzerine bilgilendirme. Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Fotoğrafın Algılanma Evreleri, Fotoğrafın Dünyada ve Türkiye’de Tarihsel Gelişiminin Anlatılması. İlk Fotoğraf Sanatçıları Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Renkli fotoğraf, Dijital Fotoğraf Makineleri Fotoğraf Makinelerinin Başlıca Ögeleri, Objektif Türleri, Fotoğraf Makinesi Türleri ve Fotoğraf Makinelerinin Çalışma Prensiplerinin Anlatılması. Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Dijital Makinelerde Çekim Modlarının Tanıtılması, Pozometre Kullanımı ve uygulamaları. Diyafram Olanaklarının Anlatılması ve Net Alan Derinliği Uygulamaları. Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Enstantene Olanaklarının Anlatılması ve Hareket Netsizliği Uygulamaları. Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum ISO(ASA) Uygulamaları ve Fotoğrafta Kontrast. Renk ısısı ve Kelvin ölçü birimleri. Fotoğrafta ışık. Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Işığın yönleri. Fotoğrafta perspektif. Profesyonel Bir Fotoğraf Stüdyosunda Bulunması Gereken Ekipmanların Anlatılması. Fotoğraf donanımları. Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Reklam fotoğrafçılığı türleri. Fotoğrafın reklamcılıktaki kullanım alanları. Reklam fotoğrafçılığının gelişimi Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Yemek fotoğrafçılığı, Endüstriyel fotoğrafçılık, Still Life fotoğraf Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap
11 Proje Uygulamaları Moda fotoğrafçılığı, Mimari fotoğrafçılık Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Reklamın görsel ve tipografik unsurları. Reklam fotoğrafçılığında aktörler ve kurumlar Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Proje Uygulamaları
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Reklam fotoğrafçılığında alternatif teknikler. Öğrenci fotoğraf çekimlerinin incelenmesi. Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Proje Uygulamaları
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Öğrenci Proje Uygulamaları. Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Proje Uygulamaları
15 Fotoğraf Sergisi Reklam Fotoğrafçılığı Dersinde Üretilen Öğrenci Projeleri Dönem Sonu Fotoğraf Sergisi. Fotoğraf Sergisi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Berger, J. (2016). Görme Biçimleri, Metis Yayıncılık
Kanburoğlu, Ö. (2013) Dijital Fotoğraf Rehberi, Say Yayınları.
Duygun, U. İFSAK Temel Fotoğraf Seminer Notları
Eriksson, P. (2004). Photography in Advertising, Book Mill
Kalfagil, S. (2014). Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon, İlke Kitap
Kanburoğlu, Ö. (2004). A’dan Z’ye Fotoğraf, Say Yayınları
Freeman, M. (2011). Fotoğrafçının Gözü, Remzi Kitabevi
Prakel, D. (2011). Fotoğrafta Işık, Homer Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 3 9
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 3 9
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 155
Genel Toplam 155
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0