TR EN

İLETİŞİM TARİHİ VE KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY108 İLETİŞİM TARİHİ VE KURAMLARI 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMEL TOZLU ÖZTAY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; kavramsal olarak tarih olgusuna eleştrel bir perpektif kazandırmak; geçmişten günümüze değşien iletşim paradigmalarını epistemolojk, kültürel ve teknolojk bağlamlar çerçevesinde toplumsal ve kültürel açıdan değerlendirmek; iletşim tarihinin sadece araçların kronolojk anlamda tarih olmadığını ortaya koymak; iletişim araçlarının tarihsel gelişimin incelemek; tarih, tarih yazımı, bilgi, iktidar ve egemen iletşim biçimleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır.
İçerik: Dersin içeriği; iletişim olgusunun tarih boyunca geçirdiği aşamalar ve teknolojik, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları, yazının kökenler – sözlü ve yazılı kültür arasındaki temel farklar, tipografik dönem, matbaanın icadı, modern okuryazarlık konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim araçlarının tarihsel gelişim sürecini listeler.
Bir kompozisyon ile siyasi, iktisadi ve kültürel tarih ile iletişim süreçleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
Bilgi, iktidar ve egemen iletişim biçimleri konularını tartışır.
Yazılı ve/veya sözlü ifade becerilerini kullanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, dersin tanıtımı ve derse giriş Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü Tarih Nedir? Tarih kavramına eleştirel yaklaşmak, İlksel iletişim biçimleri ve İlk Uygarlıkların İletişim Araçları Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü Yazının Kökenler – Sözlü ve Yazılı Kültür arasındaki Işık ve temel farklar Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Tipografik Dönem – Matbaanın İcadı – Modern Okuryazarlık Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Elektriğin icadı ve İletişimde Devrim, İletişimde paradigmatik değişim Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Aydınlanma ve Endüstri Devrimi: Modern toplumun yükselişi. Evrenselleşme ağları: demir yolu, telgraf ve diğerleri Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum 19. yüzyılda Endüstri Devriminin, kentleşmenin, kitle toplumu tartışmalarının, işçi sınıfı hareketlerinin, emperyalist politikaların basın üzerindeki etkileri ve 19. yüzyılda çeşitli ülkeler basını Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Radyo ve sinemanın tarihsel gelişimi, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası ve Soğuk Savaş döneminde radyo üzerine değerlendirme Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Radyo ve sinemanın tarihsel gelişim, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası ve Soğuk Savaş döneminde radyo üzerine değerlendirme. Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Televizyon yayıncılığının tarihsel gelişim ve televizyonun toplumsal yaşamdaki çeşitli etkileri Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Televizyon yayıncılığının tarihsel gelişim ve televizyonun toplumsal yaşamdaki çeşitli etkileri Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum Neoliberalizm ve yeni iletişim teknolojilerinin gelişim: Yakınsama Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü+Sunum İnternetin tarihsel gelişim ve internetin siyasal, kültürel, ekonomik, toplumsal etkileri ve ağ toplumu tartışmaları Sözlü Anlatım: Sunum ve Tartışma
15 Genel Tekrar Genel Değerlendirme Genel Tekrar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Crowley, D,Heyer P. (2010). İletişim Tarihi, Siyasal Yayınlar
Gordon, Childe G. (1941).Tarihte Neler Oldu?, çev. A. Şenel ve M. Tunçay, Alan Yayınları
Hallet,Carr E. (2004). Tarih Nedir?, İletişim Yayınları
Mattelart,A. (2001). İletişimin Dünyasallaşması, İletişim Yayınları
Oskay,Ü. (2005). İletişimin ABC’si, Bilgi Yayınları
Güngör, N. (2013). İletişim - Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 5 50
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0