TR EN

SUSTAINABLE FINANCE AND RISK MANAGEMENT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ECF454 SUSTAINABLE FINANCE AND RISK MANAGEMENT 8 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derin amacı, öğrenciye, çevresel, iktisadi, sosyal ve finansal uygulamaların, politik ve yönetimsel yaklaşımlarını ortaya çıkararak sürdürülebilir politikaları yorumlayabilme becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Sürdürülebilirlik perspektifinde, finans ve risk kavramları, etkili finans ve risk yolları, risk stratejisi, risk biçimlerini ayırt etme, mikro finans, kurumsal finans gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sürdürülebilir finans ve risk yapısı ve temeline ilişkin bilgileri açıklar(explain) (2)
Sürdürülebilir finans ve risk yönetimini açıklar.(explain) (2)
Büyüme, yenilik, sürdürülebilirlik, çevre ve finans arasındaki ilişkiyi analiz eder.(analyze) (4)
Sürdürülebilir finansın gelişen önemini analiz eder.(analyze) (4)
Finansal sistemler arasındaki farklılıkları yorumlar.(interpret) (4)
Ekonomik bir risk karşısında çıkarımlar yaparak riskin kaynağı ve sonucu hakkında yorum yapar.(interpret) (4)
Bir finansal problemin çözümü için olası yolların içinden en uygun olanına karar verir.(decide) (5)
Sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir finans arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları analiz eder.(analyze) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sürdürülebilir Finansa Giriş Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
2 Kitaptan İlgili Bölümü okuma Ekonomik ve Sosyal Açıdan Sürdürülebilirlik Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
3 Kitaptan İlgili Bölümü okuma Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitaptan İlgili Bölümü okuma İşletme düzeyinde Sürdürülebilirlik yönetimi anlayışı Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitaptan İlgili Bölümü okuma Sürdürülebilirlik raporlaması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitaptan İlgili Bölümü okuma Sürdürülebilirlik İndexleri ve Ölçülmesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitaptan İlgili Bölümü okuma Mikro finansa giriş Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitaptan İlgili Bölümü okuma Sürdürülebilir Finansal Sistemler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi, Tartışma Yöntemi
10 Kitaptan İlgili Bölümü okuma urumsal Finans (Finansal Tablolar, Değerleme Metodolojileri ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri - Sermaye Yapısı Analizi, Öz Kaynak / Borç ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri, -Stok ve Tahvil Değerleme) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi, Tartışma Yöntemi
11 Kitaptan İlgili Bölümü okuma Küresel Piyasalar - (Sermaye Piyasaları, Borsalar, İşlem Bankacılığı (Ticaret Finansmanı) ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi, Tartışma Yöntemi
12 Kitaptan İlgili Bölümü okuma Varlık Yönetimi -(Varlık ve portföy yönetimi uygulamaları için sürdürülebilirlik -Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli ve uygulamaları için sürdürülebilirlik -Sürdürülebilir Alternatif Yatırımlar) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi, Tartışma Yöntemi
13 Kitaptan İlgili Bölümü okuma Risk Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi, Tartışma Yöntemi
14 Kitaptan İlgili Bölümü okuma Riskin Değerlendirilmesi ve Yöntemler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi, Tartışma Yöntemi
15 Kitaptan İlgili Bölümü okuma Riskin Değerlendirilmesi ve Yöntemler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Skoglund, Jimmy; Chen, Wei.(2015).Financial risk management : applications in market, credit, asset and liability management and firmwide risk. John Wiley & Sons, İnc.
Haigh, M.(2010). The Journal of Sustainable Finance & Investment
https://www.nordea.com/Images/33-259867/Sustainable%20Finance%20Annual%20Report%202017.pdf

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
4
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
3
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
4
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
3
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
3
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
2
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
3
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 9 2 18
Ödev 13 2 26
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 15 45
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 15 45
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 57 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0