TR EN

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT306 KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 6 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilere Karayolu taşımacılığı kavramı, tarihsel gelişimi, süreçlerinin öğrenilmesi ve bu süreçlerin doğru şekilde yönetilebilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği karayolu taşımacılığının önemi, bileşenleri, karayolu ağı ve sıklığı, kullanım sıklığı, karayolu eşya taşımacılığında karşılaşılan sorunlar ve ülkelerle olan ikili ilişkilerin karayolu taşımacılığına etkisi, karayolu taşımacılığı ile ilişkili (CMR, TIR, ATP, ADR) gibi uluslararası anlaşmaların içeriği ve bunların ulusal mevzuatlar ile birlikte uygulama konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası karayolu taşımacılığı sektörü hakkında temel bilgileri hatırlar.
Diğer taşımacılık türleri ile karayolu taşımacılığını karşılaştırabilir.
TIR Karnesi, ATA karne, CMR, gümrük beyannamesi gibi temel dokümanları tanır.
Sürdürülebilir taşımacılık hakkında bilgi sahibi olarak karayolu taşımacılığı ile ilişkilendirebilir.
Karayolu taşımacılığı ile ilgili (CMR, ATP, ADR, AETR, TIR) gibi uluslararası sözleşmeleri bilir ve ulusal mevzuatlar ile karşılaştırabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Karayolu taşımacılığına giriş Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap Okuma Karayolu taşımacılığının yasal çerçevesi Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap Okuma Karayolu taşımacılğında uluslararası örgütler Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap Okuma Özellik Taşıyan Yükler Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap Okuma Tehlikeli Maddeler (ADR) Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap Okuma Karayolu taşımacılığında ana güzergahlar Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap Okuma TIR Mevzuatı Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Karayolu taşıma kanunu Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap Okuma CMR konvansiyonun kapsamı Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap Okuma İhracatçının/ithalatçının sorumlulukları; örnek davalar Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap Okuma Nakliyecinin CMR kapsamında yükümlülükleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap Okuma CMR kapsamında ödenecek tazminat Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap Okuma CMR ve TTK’nın karşılaştırılması; örnek davalar Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap Okuma CMR ve TTK davaların karşılaştırılması- 2 Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

GÖRÇÜN, Ö.F. (2010), Karayolu Taşımacılığı, 2.Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım
Doğan, A. (2014), Karayolu Yük Taşımacılığı İstanbul: Beta Basım Yayım
Lu, M., (2016), Evaluation of Intelligent Road Transport Systems , The Institution of Engineering and Technology, London
Doğan, A.,(2014), Kara Yolu Yük Taşımacılığı Beta Basım Dağıtım
Intermodal magazine Turkish Transport News (http://www.intermodalmagazine.com/)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
5
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
4
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
5
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
4
2
Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
4
3
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
5
2
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
5
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
5
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 8 56
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 7 49
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 201
Genel Toplam 201
Toplam İş Yükü / 25.5 7,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0