TR EN

FİLM PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI333 FİLM PSİKOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; insan ilişkileri ve insan psikolojisi ile ilgili çeşitli temaların sembolik ya da doğrudan ele alındığı filmler aracılığıyla psikolojinin temel kavramları ve yaşam arasında ilişki kurabilmelerini sağlamaktır. Bu genel çerçevede dersin diğer bir amacı öğrencilerin bilgi temelli gözlem, analiz ve yorum yapma becerilerini geliştirmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği; "psikolojik filmler eşliğinde vaka analizleri, durum değerendirmeleri" konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Psikolojiye giriş konularının temel kavramlarının filmler aracılığıyla dışavurumlarını yorumlar.
Psikolojinin çeşitli uygulama alanlarının dinamik bilgilerinin bağlantısını kurar.
Filmlerdeki karakterleri psikolojik açıdan analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Pozitif Psikoloji. Film: Erin Brockovich -
2 Literatür okuma Pozitif Psikoloji Film: Akıl Oyunları / Hayat Güzeldir Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
3 Literatür okuma Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi Film: Aşk / Benjamin Button Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür okuma İnsan ilişkileri (Aile ve Kültür) Film: Persepolis/Umudunu Kaybetme/Hayat Güzeldir/The Shining Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür okuma İnsan ilişkileri (Aile-Çocuk İlişkileri) Film: Çoğunluk/ Kevin Hakkında Herşey/ Where The Wild Things Are/Uçurtmayı Vurmasınlar Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür okuma Eğitim Psikolojisi Film: Entre Les Murs/Detachement/Ölü Ozanlar Derneği Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür okuma Sosyal baskı ve ayrımcılık Film: Dogville / Etek Günü Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Sunum Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
10 Literatür okuma Sosyal Psikoloji Film: Experience/ Kaç para kaç /Carlito’nun Yolu /Melankoli /American Psycho/Fahrenayt 451 Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür okuma Psikopatoloji, psikoterapi Film: Guguk kuşu Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür okuma Psikopatoloji, psikoterapi Film: Can Dostum /Uyanış / Patch Adams / Benim Adım Sam Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür okuma Adli Psikoloji Film: 12 Öfkeli adam Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür okuma Adli psikoloji (tecavüz, çocuk istismarı, cezaevi vs.) Film: Polis Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür okuma Cinsiyet ayrımcılığı Film: Mine / Çöl Çiçekleri Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

NİEMİEC, N.M. & WEDDİND, D.(2016). Sinema ve Akıl Sağlığı. Kaknüs Yayınları.
YOUNG, S.D.,(2012). Psychology at the Movies. Wiley Blackwell.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0