TR EN

İNTERNET REKLAMCILIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT342 İNTERNET REKLAMCILIĞI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, yeni medyada halkla ilişkiler stratejisinin parçası olarak reklamcılık faaliyetlerinin analiz edilmesidir.
İçerik: Ders, Yeni medyanın tanımı, halkla ilişkiler, pazarlama ve reklamcılık açısından yeni medyanın kullanımının özetlenmesi, segmentasyon kavramının tanımlanması, iletişim teknolojileri-pazarlama-tüketici üçlüsü arasında bağlantı kurma, internet reklamı örnekleri gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yeni medyada halkla ilişkiler kampanyası uygulanabilecek mecralardan en az 4’ünü listeler
Bir internet reklamının sahip olması gereken özelliklerden 3’ünü açıklar
Yeni medyada yayınlanan reklamların etkisini örnek olaylar üzerinden açıklar
Reklam mecraları ve teknolojilerini öğrenerek hangi reklam platformunun mevcut kampanyada kullanılması gerektiğine karar verir
İnternet reklamcılığı planlama adımları bilgisiyle yeni medyada yayınlanan başarılı ve başarısız reklam örneklerini analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim teknolojilerinin gelişimi ile değişen tüketici eğilimleri, yeni pazarlama yöntemleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya sisteminin yapısı ve bileşenleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya sisteminin kurumsal halkla ilişkiler stratejisine entegrasyonu 1 Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya sisteminin kurumsal halkla ilişkiler stratejisine entegrasyonu 2 Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya: izinli pazarlama, mobil pazarlama ve arama motoru pazarlaması Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya’da deneyimsel pazarlama, veri tabanlı pazarlama ve ilişkisel pazarlama uygulamaları Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette ağızdan ağıza pazarlama Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Buzz pazarlama Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Viral pazarlama, viral reklam Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Advergaming, oyuniçi reklam Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal ağ sitelerinde reklam uygulamaları Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Wikiler, Yorum ve Değerlendirme siteleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Podcasting, Weblogging, Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Vlogging, Moblogging Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Mestçi, A. (2013). İnternette Reklamcılık. İstanbul: Pusula Yayıncılık
Aydın, D. (2011). Reklam Hafızası. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Robinson, H., Wysocka, A., Hand, C. (2007). Internet advertising effectiveness: the effect of design on click-through rates for banner ads. International Journal of Advertising, 26(4): 527-541.
Zeff, R. L. ve Aronson, B. (1999). Advertising on the Internet. John Wiley & Sons, Inc..
Cho, C. H. Ve Cheon, H. J. (2004). Why do people avoid advertising on the internet?. Journal of advertising, 33(4): 89-97.
Drèze, X., & Hussherr, F. X. (2003). Internet advertising: Is anybody watching?. Journal of interactive marketing, 17(4): 8-23.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0