TR EN

SPONSORLUK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT439 SPONSORLUK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, kurumsal halkla ilişkiler stratejisinin bir uygulaması olarak sponsorluk tasarımı ve yönetimi bilgilerinin teorik olarak aktarılması ve öğrencilerin proje yaratabilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Ders, Sponsorluğun tanımı, Halkla ilişkiler içinde sponsorluğun önemi ve kullanımı, Sponsorluk türlerinin özetlenmesi, Sponsorlukların hedef kitlesinin listelenmesi, Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması, tasarlanması ve yönetilmesi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sponsorluk türlerinden en az 2’ini listeler
Sponsorluğun hedef kitlelerinden en az 3’ünü listeler
Proje tasarımı, yazım, uygulama ve değerlendirme aşamalarını detaylı bir şekilde açıklar
Geçmiş sponsorluk faaliyetlerini sponsorluğun unsurlarına göre doğru bir şekilde analiz eder
Kurumsal halkla ilişkiler stratejisine uygun olarak sponsorluk projesi yaratım süreci adımlarını referans alarak sponsorluk projesi yaratır
Sponsorluğun tüm bileşenlerini kurumsal iletişim stratejisine uygun bir biçimde birbirine entegre eder-birbiriyle birleştirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluğun tanımı ve tarihsel gelişimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Halkla ilişkiler açısından sponsorluğun amaçları Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluk türleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluk kategorileri Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluğun hedef kitleleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluk stratejisinin tespit edilmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluk stratejisinin uygulanması Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluk teklifinin hazırlanması Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sponsorluğun etkinliğinin değerlendirilmesi Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Literatür taraması Örnek inceleme Türkiye'de sponsorluğun gelişimi ve Türkiye'den örnekler Anlatım Soru cevap Örnek analizi
12 Literatür taraması Örnek inceleme Dünyadan sponsorluk örnekleri Anlatım Soru cevap Örnek analizi
13 Literatür taraması Örnek inceleme Başarılı ve başarısız sponsorluk örneklerinin analizi Anlatım Soru cevap Örnek analizi
14 Literatür taraması Örnek inceleme Başarılı ve başarısız sponsorluk örneklerinin analizi Anlatım Soru cevap Örnek analizi
15 - Sponsorluk ödevi Anlatım Soru cevap Bireysel Ödev çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Akyüz, A. (2017). Spor Sponsorluğu ve İmaj Transferi. İstanbul: Alfa Yayınları
Sleight, S. (1989). Sponsorship: What It Is and How to Use It. McGraw-Hill Book
Amoako, G. K., Dartey-Baah, K., Dzogbenuku, R. K., Junior, S. K. (2012). The effect of sponsorship on marketing communication performance: A case study of Airtel Ghana. African Journal of Marketing Management, 4(2): 65-79.
Demirel, A., & Erdoğmuş, I. E. (2014). Corporate investment in sport sponsorhip and its evaluation. Athens Journal of Sports, 1(3): 173-187
McDonald, C. (1991). Sponsorship and the image of the sponsor. European Journal of marketing, 25(11): 31-38.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 1 4 4
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0