TR EN

ERGENLİK VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI339 ERGENLİK VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar Doç.Dr. MUSTAFA KAYHAN BAHALI

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencileri ergenlik ve yaşlılık psikolojisinin temel kavramları ile tanıştırmak bununla birlikte ergenlik ve yaşlılık döneminde meydana gelen fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişimleri inceleyerek ergenlik ve yaşlılık psikolojisine dair bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Ergenlik döneminin temel özellikleri, ergenlik döneminin fiziksel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, akran ve aile ilişkileri, akademik gelişim, ergenlik dönemi sorunları, yaşlılık döneminin temek özellikleri, yaşlılık döneminin fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişimidir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ergenlikte ortaya çıkan bazı sorun ve bozuklukları tanımlar.
Ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde beyindeki değişiklikleri açıklar.
Ergenlikte aile, akran ve okul süreçlerinin doğasını yorumlar.
Ergenlikle ilişkili gelişimsel süreçleri, dönemleri, geçişleri ve konuları özetler.
Ergen cinselliğinin doğası ile ilgili bazı temel görüşleri tartışır.
Sosyoduygusal gelişim ve yaşlanmaya ilişkin kuramsal özellikleri değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ergenlik ve Yaşlılık Psikolojisiyle Tanışma Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
2 Literatür Okuma Ergenlik Psikolojisine Giriş Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
3 Literatür Okuma Puberte, Sağlık ve Psikolojik Temeller,Beyin ve Bilişsel Gelişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
4 Literatür Okuma Benlik, Kimlik, Duygu ve Kişilik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
5 Literatür Okuma Cinsiyet ve Cinsellik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
6 Literatür Okuma Ahlaki Gelişim, Değerler ve Din Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
7 Literatür Okuma Aileler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okuma Genel Değerlendirme Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
10 Literatür Okuma Akranlar, İlişkiler, Yaşam Tarzları, Medya ve Teknoloji Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
11 Literatür Okuma Okullar, Başarı, Çalışma ve Kariyerler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
12 Literatür Okuma Ergenlik Dönemi Sorunları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
13 Literatür Okuma Yaşlılık Döneminde Fiziksel Gelişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
14 Literatür Okuma Yaşlılık Döneminde Bilişsel Gelişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
15 Literatür Okuma Yaşlılık Döneminde Sosyoduygusal Gelişim Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

SANTROCK, J.W., (2017). Ergenlik. 14. Basım. Nobel Akademik Yayıncılık.
SANTROCK, J.W., (2017). Adolescence. 14th Edition. McGraw-Hill.
SANTROCK J.W., (2017). Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi. 13. Basım. Nobel Akademik Yayıncılık.
SANTROCK J.W., (2017). Life-Span Development. 13th Edition. McGraw-Hill.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0