TR EN

RUSÇA I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR325 RUSÇA I 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin kendini ifade etme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.
İçerik: Kiril alfabesi. Basit cümle kurma. Rusça kişi zamirleri. Basit cümle kurma. Rusça "Bu kim? Bu ne?" soru kalıbı, basit cümle kurma. "A" bağlacıyla cümle kurma. "Nerede?" sorusu. "Hayır, bu ..." kalıbı kullanılarak cümle kurma. "Kimin" sorusu. Cümle kurma. Fiil çekimleri. Fiil çekimleri. Cümle kurma, alıştırmalar. "ЧТО", "çünkü" bağlaçlarıyla bileşik cümle kurma. Geçmiş zaman. Bulunma hali. "в, на" edatları. Cümle kurma. Alıştırmalar. Yönelme hali. Yönelme halinde kullanılan fiiler. Yönelme hali. Yönelme halinde kullanılan fiiler. Cümle kurma. Alıştırmalar. Bulunma hali ve yönelme hali. "в, на, о" edatları. Cümle kurma. Alıştırmalar. Diyalog kurma.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Rus Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel teorik ve pratik becerileri edinir.
Öğrenciler edinimlerini bilimsel çalışmalarına yansıtır.
Rus dili ve edebiyatı ile ilgili yazılı ve görsel sunumlar hazırlama ve sunma becerisine sahiptir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Okuma,tekrar. Kiril alfabesi. Basit cümle kurma. Anlatma, uygulama.
2 Okuma,tekrar. Kiril alfabesi. Basit cümle kurma. Anlatma, uygulama.
3 Okuma,tekrar. Rusça kişi zamirleri. Basit cümle kurma. Anlatma, uygulama.
4 Okuma,tekrar. Rusça "Bu kim? Bu ne?" soru kalıbı, basit cümle kurma. Anlatma, uygulama.
5 Okuma,tekrar. "A" bağlacıyla cümle kurma. Anlatma, uygulama.
6 Okuma,tekrar. "Nerede?" sorusu. "Hayır, bu ..." kalıbı kullanılarak cümle kurma. Anlatma, uygulama.
7 Okuma,tekrar. "Kimin" sorusu. Cümle kurma. Fiil çekimleri. Anlatma, uygulama.
8 - ARA SINAV -
9 Okuma,tekrar. Fiil çekimleri. Cümle kurma, alıştırmalar. Anlatma, uygulama.
10 Okuma,tekrar. "ЧТО", "çünkü" bağlaçlarıyla bileşik cümle kurma Anlatma, uygulama.
11 Okuma,tekrar. Geçmiş zaman. Bulunma hali. "в, на" edatları. Cümle kurma. Alıştırmalar. Anlatma, uygulama.
12 Okuma,tekrar. Yönelme hali. Yönelme halinde kullanılan fiiler. Anlatma, uygulama.
13 Okuma,tekrar. Yönelme hali. Yönelme halinde kullanılan fiiler. Cümle kurma. Alıştırmalar. Anlatma, uygulama.
14 Okuma,tekrar. Bulunma hali ve yönelme hali. "в, на, о" edatları. Cümle kurma. Alıştırmalar. Anlatma, uygulama.
15 Okuma,tekrar. Genel tekrar. Alıştırmalar. Diyalog kurma. Anlatma, uygulama.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Antonova V.E., Nahabina, M., Safronova, M. (2006). Doroga v Rossiyu. İstanbul. Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
Glazunova O.I. (1997). Davayte govorit po-russki. Moskva. Russkiy Yazık.
Havronina S.A. (1971). Govorite po-russki. Moskova, Moscow.
Kolektif (2006). Oxford Beginner's Russian Dictionary, OUP Publication.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 14 1 14
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 1 14
Proje Hazırlama 14 1 14
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 3 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 89 0 123
Genel Toplam 123
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0