TR EN

FÜTÜRİZM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM410 FÜTÜRİZM 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Geleceğin nasıl şekilleneceğini, gelişen bilgi teknolojileriyle ortaya çıkan uygulamaların geleceğe ne gibi etkileri olacağını tartışmak, ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm önerileri sunmak, yeni trendleri irdelemektir.
İçerik: Dersin içeriği, Gelişen bilgi teknolojileri, medya alanındaki değişim ve dönüşümler, geleceğe dair öngörüler konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Fütürizm kavramını ve farklı disiplinler için sahip olduğu anlamı açıklar.
Geleceği tasarlamak için gerekli olan senaryoları örneklendirir.
Değişimin şekli, modelleri, dünyayı nasıl etkilediğini kendi cümleleriyle ifade eder.
Geleceğin nasıl olacağını ve bugün sosyal yaşantıyı etkileyen konuların nasıl şekilleneceğini tahmin eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Fütürizm Kavramının Ortaya Çıkışı Anlatım, Soru Cevap
2 Literatür Tarama Değişim ve Gelişimin Tanımlanması Anlatım, Soru Cevap
3 Literatür Tarama Fütürizm ve Etkilendiği Diğer Alanlar Anlatım, Soru Cevap
4 Literatür Tarama Geçmişten Günümüze Etkilediği Alanlar Çerçevesinde Fütürizm Anlatım, Soru Cevap
5 Literatür Tarama İletişim Çalışmalarında Gelecek Tasarımının Yeri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Literatür Tarama Gelişen Bilgi Teknolojileri Işığında Fütüristik Düşünceler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Literatür Tarama Medyanın Geleceğine Dair Yorum ve Düşünceler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama Trendler ve Senaryolar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
10 Literatür Tarama Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Sorunlar ve Muhtemel Çözüm Önerileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Literatür Tarama Öngörülebilir Bir Vaka Karşısında Hareket Eylem Planı Belirleme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Literatür Tarama Değişimin Yönetilmesi ve Süreçleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Literatür Tarama Geleceğin Meslekleri ve İletişimin Farklı Disiplinlerle Ortaya Koyacağı Çalışmalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Literatür Tarama İletişim Çalışmalarında Akıllı Cihazlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Literatür Tarama Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Norman D. A., (2007). The Design of the Future Things. New York: Basic Books
Ross A. J. (2016). The Industries of the Future. New York: Simon Schuster
Gökmen N. (2000). Hızın ve Devrimin Sanatı Fütürizm. İstanbul: Kanguru Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0