TR EN

BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MKT106 BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA 2 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. KÜBRA ERDOĞAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Öğr.Gör. MUHAMMET CİHAT MUMCU
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı bilgisayarda bir program yazılmadan önce bu programın algoritma ve akış diyagramını hazırlayarak planlamasını yapabilme, Bir IDE (Integrated Development Environment) kullanarak C dili ile bilgisayar ortamında çalışacak kodlar yazma, bu kodları derleme ve çalışır hale getirebilmesini sağlama.
İçerik: Dersin konu içeriği kağıt ya da bilgisayar ortamında algoritma hazırlama, algoritmaların akış diyagramını hazırlama. Visual Studio veya DevC++ programları yardımıyla ekrana veri çıktısı sağlama, değişken tanıtımı, veri girişi, matematiksel dört işlem. Karar yapıları, döngüler, dizinler ve fonksiyonların kodlanması ve çalıştırılması. C kod bloklarının kullanılarak çeşitli program örneklerinin hazırlanması şeklindedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir programın algoritmasını oluşturabilir.
Bir programı akış diyagramları ile ifade edebilir.
Bir programlama diline ait kodları tanıyabilir.
DevC++ programı veya Visual Studio Code aracılığı ile C kodları yazabilir.
C dilinde değişken işlemleri uygulayabilir.
C karar yapılarını kullanabilir.
C döngülerini kullanabilir.
C dizinleri ile işlem yapabilir.
C ile yazılmış kod bloklarını yorumlayabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Kurallar ve Programlamanın Temel Kavramları Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
2 - Programlama ve Bilgisayar Tarihçesi Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
3 - Problem ve Akış Diyagramı Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
4 Araştırma Algoritma Geliştirme, Derleyici - Yorumlayıcı, Sayı sistemleri Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
5 Araştırma Aritmetik Mantıksal İfadeler, Karşılaştırma Operatörleri, Mantıksal Operatörler Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
6 Araştırma C Operatörleri ve Matematiksel Fonksiyonlar Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
7 Araştırma C Karar yapıları Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
8 - ARA SINAV -
9 Araştırma C Döngüler Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
10 Araştırma C Göstergeler Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
11 Araştırma C Diziler Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
12 Araştırma C Dizgiler Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
13 Araştırma C Fonksiyon kullanımı Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
14 - C Programlama örnekleri Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
15 - C Programlama örnekleri Teorik anlatıma dayalı ders, Tartışma, Soru-Cevap.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Fahri Vatansever, "Algoritma geliştirme ve programlamaya giriş", Seçkin Yayınları, Ankara, 2009
Deitel, H. M., Deitel, "C ve C++". Sistem Yayıncılık. İstanbul, 2011

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Programı'nın kapsadığı problemlere uyarlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Programı'nın kapsadığı problemlerin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir.
5
2
Deney planlayıp düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mekatronik Sistemleri'nin tasarımı ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya yatkındır.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir.
5
2
Mekatronik Programı'nın kapsadığı teknik problemlerin çözümüne küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir.
5
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur.
5
4
Mekatronik Programı ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır.
5
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır.
5
2
Mekatronik alanında sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır.
5
3
Mesleki faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 10 2 20
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 5 2 10
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 9 2 18
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 122
Genel Toplam 122
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0