TR EN

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
DTP203 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR 3 2 2 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. İBRAHİM HALİL YAŞAR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders ile dış ticaret bölümü öğrencilerinin, küresel iktisadi sistemde uluslararası ekonomik kuruluşların neler olduğunu ve bu örgütlerin nasıl çalıştığını anlamasını sağlamak amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği, uluslararası ekonomik kuruluşların kökenini, yapısını, ve işleyişini içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Küresel sistemde yer alan uluslararası kuruluşları örneklerle gösterir. (illustrate) (3)
Bölgesel ekonomik bütünleşmeleri kuruluş amaçları, işlevlerine göre tanımlar. (describe) (2)
Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu ile ilgili bilgileri bölgesel çerçevede analiz eder. (analyze) (4)
Uluslararası sistemde tanınan ekonomik örgütlenme biçimlerini tarihsel perspektifleri ile açıklar. (explain) (2)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Taraması Küresel Ekonomide Uluslararası Kuruluşlar Anlatım, Tartışma
2 Literatür Taraması Birleşmiş Milletler Sistemi Anlatım, Tartışma
3 Literatür Taraması Uluslararası Para Fonu Anlatım, Tartışma
4 Literatür Taraması Dünya Bankası Grubu Anlatım, Tartışma
5 Literatür Taraması Dünya Ticaret Örgütü Anlatım, Tartışma
6 Literatür Taraması Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Anlatım, Tartışma
7 Literatür Taraması Bölgesel Ekonomik Bütünleşmeler Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması Uluslararası Ödemeler Bankası ve Bölgesel Kalkınma Bankaları Anlatım, Tartışma
10 Literatür Taraması - Anlatım, Tartışma
11 Literatür Taraması İktisadi Entegrasyonun Etkileri Anlatım, Tartışma
12 Literatür Taraması Amerika Kıtasındaki Entegrasyonlar Anlatım, Tartışma
13 Literatür Taraması Avrupa Kıtasındaki Entegrasyonlar Anlatım, Tartışma
14 Literatür Taraması Diğer Kıtalardaki Entegrasyonlar Anlatım, Tartışma
15 Kitap Okuma GENEL TEKRAR Anlatım, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

YARDIMCI, P. (2014). Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
KARLUK, S. R. (2014). Küreselleşen Dünyada Uluslararası Kuruluşlar. İstanbul: Beta Yayınları.
DAM, M. M. (2016). Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar. İstanbul: Alter Yayıncılık.
ENGİN ÖZTÜRK, M. B. (2016). Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar ve Kuruluşlar. Bursa: Ekin Basım Yayın.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
4
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
2
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
2
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
2
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
2
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
2
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 4 2 8
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 4 56
Ödev 5 2 10
Proje Hazırlama 3 1 3
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 58 0 173
Genel Toplam 173
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0