TR EN

SERBEST BÖLGELER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
DTP117 SERBEST BÖLGELER 1 2 2 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURCU DEMİR
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. BURCU DEMİR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders ile serbest bölgelerin iştirak alanları ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, serbest bölge tanımı, dünyadaki serbest bölge uygulama örnekleri, serbest bölgelerin Türkiye’deki gelişimi ve özellikleri, ülke ekonomisine faydaları ve sakıncaları, girişimcilere faydaları, serbest bölge işletmeciliği, örnek serbest bölge uygulaması ziyareti, serbest bölge çeşitleri, serbest bölgelerde dış ticaret uygulamaları, serbest bölgelerde çalışma esası, serbest bölgelerde personel yönetimi, Avrupa Birliği serbest bölgeleri, Avrupa Birliği Serbest Bölgeleri ile Türkiye'deki serbest bölgelerin karşılaştırılması konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Serbest Bölge uygulamalarını açıklar. (explain) (2)
Serbest Bölgeleri, çeşitlerine göre analiz eder. (analyze) (4)
Serbest bölgede bulunan kurumları ve bu kurumların misyonunu bilir. (2)
Serbest bölgelerin işleyişinin mevzuata uygun olup olmadığını tanımlar. (describe) (2)
Serbest bölgede yapılacak işlemler için ilgili mevzuatı kullanır. (use) (3)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma, Araştırma Serbest Bölge Tanımı Anlatım, Soru Cevap
2 Kitap Okuma, Araştırma Dünyadaki Serbest Bölge Uygulama Örnekleri Anlatım, Soru Cevap
3 Kitap Okuma, Araştırma Serbest Bölgelerin Türkiye’deki Gelişimi ve Özellikleri Anlatım, Soru Cevap
4 Kitap Okuma, Araştırma Ülke Ekonomisine Faydaları ve Sakıncaları, Girişimcilere Faydaları Anlatım, Soru Cevap
5 Kitap Okuma, Araştırma Serbest Bölge İşletmeciliği Anlatım, Soru Cevap
6 Araştırma Örnek Serbest Bölge Uygulaması Ziyareti Anlatım, Soru Cevap
7 Kitap Okuma, Araştırma Serbest Bölge Çeşitleri Anlatım, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Araştırma Serbest Bölge Mevzuatı Anlatım, Soru Cevap
10 Kitap Okuma, Araştırma Serbest Bölgelerde Dış Ticaret Uygulamaları Anlatım, Soru Cevap
11 Kitap Okuma, Araştırma Serbest Bölgelerde Çalışma Esası Anlatım, Soru Cevap
12 Kitap Okuma, Araştırma Serbest Bölgelerde Personel Yönetimi Anlatım, Soru Cevap
13 Kitap Okuma, Araştırma Avrupa Birliği Serbest Bölgeleri Anlatım, Soru Cevap
14 Kitap Okuma, Araştırma Avrupa Birliği Serbest Bölgeleri İle Türkiye'deki Serbest Bölgelerin Karşılaştırılması Anlatım, Soru Cevap
15 Kitap Okuma, Araştırma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dölek, A.(2013). serbest bölgeler. 1.Baskı, İstanbul:Umut Kitap.
Özdoğan, B.(2006). serbest bölgeler. 1.Baskı, İstanbul: Sayısal Kitapevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
4
2
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3
2
Dış Ticaret alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
3
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
2
3
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2
2
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
2
3
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
3
2
Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak Dış Ticaret alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
2
4
Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Dış Ticaret alanı alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 4 48
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 12 4 48
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 3 6 18
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 1 2 2
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0