TR EN

ZİYAFET ORGANİZASYONU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY323 ZİYAFET ORGANİZASYONU 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. TOLGAHAN TABAK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri yiyecek içecek hizmetleri kapsamında ziyafet türleri, organizasyonu, yönetimi ve maliyeti hakkında bilgi sahibi kılmaktır.
İçerik: Y-İ sektörü, ziyafet tanımı ve kapsamı, organizasyonu, yönetimi, koordinasyonu, diğer bölümlerle ilişkisi ve denetimi, Y-İ üretim süreci, Y-İ üretim sürecinde denetleme aşamaları ve iş gücü maliyeti kontrolü, açık büfe menüsü hazırlama, ziyafet organizasyonu pazarlaması, büfe ve kokteyl organizasyonu, hijyen ve sanitasyon, baby shower, kına, çay saati ve parti menüleri hazırlama konuları işlenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler türüne göre bir ziyafeti gerçekleştirecek tasarımı yapar.
Ziyafet ekibini destekleyecek ziyafet yönetimini yapılandırır.
Bir ziyafetin maliyet öngörüsü ve hedefin tutması için gerekli kararları raporlar.
Bir ziyafette beklenmeyen gelişmeleri nasıl çözeceklerini ve çözüm önerilerinin sonuçlarını tahmin edebilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma ZİYAFET VORGANİZASYONU VE YÖNETİMİNE GİRİŞ Ders anlatım
2 Kitap okuma ZİYAFET ORGANİZASYONLARI ÇEŞİTLERİ Ders anlatım
3 Kitap okuma ZİYAFET FALİYETLERİNDE ORGANİZASYON PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Ders anlatım
4 Öğrenci ödev hazırlama ÖZEL ORGANİZASYONLAR VE PLANLANMASI Ders anlatım
5 Kitap okuma ZİYAFET EKİBİ YÖNETİMİ VE KORDİNASYONU Ders anlatım
6 Literatür taraması ÜRETİM SÜRECİ YÖNETİMİ VE SATINALMA Ders anlatım
7 Literatür taraması SERVİS YAPILANMASI VE SUNUM KURALLARI Ders anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma ZİYAFET ORGANİZASYONLARINDA VAKA İNCELEME VE BELGE YÖNETİMİ Ders anlatım
10 Kitap okuma ZİYAFETLERDE PROTOKOL VE SERVİS DÜZENLERİ Ders anlatım
11 Kitap okuma ZİYAFETLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE KURULUMLARI Ders anlatım
12 Öğrenci ödev hazırlama KÜLTÜREL VE DEMOGRAFİK YAPILANDIRMA Ders anlatım
13 Öğrenci ödev hazırlama ZİYAFETLERDE MENÜ PLANLAMA VE FİYATLANDIRMA Ders anlatım
14 Öğrenci ödev hazırlama ZİYAFET FALİYETLERİNDE SATIŞ VE PAZARLAMA Ders anlatım
15 Kitap okuma PROJE SUNUM VE DERS TEKRARI Ders anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yılmaz, Y, (2007), Otel ve Y-İ İşletmelerinde Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara-Türkiye.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 30
Ödev Değerlendirme 1 10
Uygulama-Lab 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 4 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
0
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
0
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
0
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
0
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
0
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
0
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav 1 4 4
Ara Sınav Hazırlığı 7 1 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 51 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0