TR EN

ELEKTRONİK TİCARET VE REKLAMCILIK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
IBY326 ELEKTRONİK TİCARET VE REKLAMCILIK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin internetin doğuşu gelişimi web sitesinin kurulması ve internette pazarlama sürecine ilişkin bilgileri edinerek giderek küreselleşen dünyamızda yaygınlığı ve etkinliği sürekli artan E-Ticaret\İnternette Pazarlama'ya ve E-ticarette reklamcılığa ilişkin gerekli bilgileri kuramsal ve uygulama örnekleri ile öğrenmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; İnternetin doğuşu gelişimi günümüzde ulaştığı boyutlar, E-Ticaretin türleri, amaç strateji ve politikaları, reklamcılık, web sitesinin kurulması, yayınlanması ve tanıtımı, sanal mağazanın kurulması, E-Ticarette ödeme- güvenlik, fiyat ve tanıtım konuları ile tüketici ilişkileri ele alınacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

E-ticaret ve reklamcılığın temel işlevlerini değerlendirir.
İşletme yönetimi çözümlerini kullanır.
Yazılım ve donanım desteği ile E-Ticaret ve reklamcılık yeteneklerini sergiler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternetin Doğuşu, Gelişimi, İşlevleri - Günümüzde Ulaştığı Boyutlar - İnternette Kullanılan Diller Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlama'da Amaçların Tanımlanması ve Amaç Türleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlama Türleri; B2C-B2C-C2B-C2C Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette İşletmeden Tüketiciye Pazarlama: B2C, Tanımı, İçeriği, Faaliyet Süreci Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternette reklamcılık Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette İşletmeden Tüketiciye Pazarlama da Pazarlama Karması Politikaları: Ürün - Fiyat Dağıtım -Tanıtım Politikaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Sunumları inceleme, Literatür tarama Web Sitesinin Kurulması, Yayınlanması, Tanıtımı, Reklamcılık Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Web Sitesinin Kullanıcı Dostu (User Friendly) Olmasını Sağlayan İletişim Teknikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternette Pazarlamada Sanal Mağazanın (Virtual Store) Kurulması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Sunumları inceleme İnternette Pazarlamada Ödeme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlamada Güvenlik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Sunumları inceleme, Literatür tarama İnternette Pazarlamada Dağıtım Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlamada Fiyatlama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Sunumları inceleme, Literatür tarama, Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İnternette Pazarlamada Tüketici İlişkileri ve Tüketicinin Korunması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
1
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
0
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
0
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
0
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
0
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
0
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
3
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 4 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 3 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0