TR EN

TEKNİK RAPOR YAZIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY341 TEKNİK RAPOR YAZIMI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzeme bilgilerini araştırarak, belgeleme çalışmalarının yönteminin edinilmesini sağlamaktır. Tarihi eserlerde gözlenen bozulmaların ve karşılaşılabilecek sorunların tespiti ve uygun bilimsel koruma yöntemini teknik rapor halinde düzenlenmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği; Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzeme bilgilerinin belgelendirilmesi, uygun koruma yöntemlerinin seçilmesi ve planlanması, teknik rapor halinde sunulmasının sağlanmasıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzemeleri analiz eder.
Koruma ve onarım yapılacak eserde yapılacak belgeleme çalışmalarını sırasıyla uygular.
Koruma ve onarım yapılacak eserde korunma sorunlarını tespiti yol ve yöntemlerini kavrar.
Koruma ve onarım yapılacak eserde korunma yöntemlerinin seçilmesi ve planlamasının yollarını tanımlar.
Tek eser veya kapsamlı çalışmada proje ve planlama yol ve yöntemlerini raporlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders tanıtımı, uygulama ve değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
2 Kitap okuma Tanımlanmış bir eser ya da eser grubu seçimi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
3 Kitap okuma Seçilen eserin tarihi ve artistik özelliklerinin araştırılması Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
4 Kitap okuma Seçilen eserin fotoğraf ve çizimlerle belgelenmesi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin durum analizin yapılması Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
6 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin bulunduğu ortam koşullarının belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin geçirdiği onarımların belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin malzeme özelliklerinin araştırılması Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
10 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin teknik özelliklerinin araştırılması Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
11 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eser üzerindeki bozulma türleri ve nedenlerinin araştırılması Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
12 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin ihtiyaç duyduğu koruma işlemlerinin belirlenmesi Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
13 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin koruma yöntemlerinin belirlenmesine yönelik deneysel uygulamalar Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
14 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Raporlandırma ve Bütçelendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel tekrar ve dersin değerlendirilmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ahunbay, Z. (1999). Tarihi Çevre ve Restorasyon. İstanbul: YEM Yayınları.
Sutherland, W. J. ( 2008). The Conservation Handbook. Oxford: Blackwell Publishing.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
1
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
0
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
0
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
1
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
1
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
0
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 1 14
Proje Hazırlama 12 1 12
Seminer 12 1 12
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 84 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0