TR EN

HAVAYOLU KURUMSAL İLİŞKİLER YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY433 HAVAYOLU KURUMSAL İLİŞKİLER YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. ZÜLAL GÜNAL

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: kurumsal ilişki yönetim teknikleri marka imaj dış ve iç çevre yönetimini öğretmek kurumsal kimlik ve imaj makerlık fuar sistem organizasyonu standardizasyonu ve örgütsel kültür kimliğinin kazanılmasını sağlayan yöneticiler yetiştirmek
İçerik: kurumsallık teorileri, marka yönetimi kurumsal iletişim itibar yönetimi basın ve pr davranış yönetimi ilişki yönetimi

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

profesyonel düzeyde bir kurumsal şirketin ve havayolu şirketinin kurumsal ilişkiler yönetiminde uzman eleman yetiştirmek ve yönetim tekniklerini öğretmek

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsallık kavramı, çevre, tarihçesi, formalleşme standartlaşma toplumsallaşma sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
2 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsallık misyonu vizyonu logo ve yapısı ilkeler sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
3 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsallık mekanizmaları, Kurum kimliği öğeleri felsefe ve dizaynı sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
4 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsallık teorileri ve yaklaşımları sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
5 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Eşbiçimlilik sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
6 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsallık süreç ve yaşam döngüsü sürekliliği sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
7 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Kurumsal davranış kurumsal iletişim ve kurumsal imaj sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
8 - ARA SINAV -
9 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Marka yönetimi fuar organizasyonları promosyon yönetimi sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
10 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı örgütsel kültür ve organizyon havayolu ve diğer organizasyonlar sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
11 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı itibar imaj ve kurumsal kimlik yönetimi sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
12 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı Basın ve Pr sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
13 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı iletişim ve strateji yönetimi sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
14 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı veri yönetimi ve standardizasyon sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
15 kitap ve tez okuma arge sınıf içi oyun tasarımı kurumsal yönetim sistemleri sunum soru cevap film gösterimi saha örnekleri hikaye paylaşımı takım çalışması arge
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kurumsal itibar yönetimi (Nevzat DEMİN) dİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 30
Ödev Değerlendirme 1 10
Uygulama-Lab 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 4 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0