TR EN

PİŞİRME TEKNİKLERİ VE KİNETİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY327 PİŞİRME TEKNİKLERİ VE KİNETİĞİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere gastronomi alanında pişirme teknikleri, farklı pişirme tekniklerinin beslenme ve besin ögeleri ile sağlık üzerine etkileri konusunda temel bilgileri kazandırmaktır.
İçerik: Pişirme teknikleri, temel kuramlar, ısı aktarımı, beslenme, besin ögeleri, sağlık ve mutfakta iş güvenliği konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Pişirme tekniklerinin beslenme, besin ögeleri ve sağlık üzerine etkilerini tanımlar.
Pişirme tekniklerinin temel ilkelerini ve kuramlarını açıklar.
Pişirme teknikleri ve mutfakta dikkat edilecek iş güvenliği ilkeleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
Sağlık, fizyolojik gereksinimler ve beslenme alışkanlıklarına göre uygun pişirme tekniğini düzenler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyiş planı, amacı ve içeriğinin açıklanması, pişirme teknikleri, temel ilkeleri, beslenme, besin ögeleri ve sağlık ile etkileşimi, mutfakta iş güvenliği ilkeleri Anlatım, Tartışma
2 Makale okuma Pişirmenin ana amaçları Anlatım, Tartışma
3 Makale okuma Isı aktarımı ve türleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
4 Makale okuma Pişirme tekniklerinin sınıflandırması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
5 Literatür araştırması Su, özellikleri ve pişirme tekniklerinden genel davranışı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
6 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Kuru pişirme teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
7 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Diğer pişirme teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları, vize hazırlık çalışmaları Ödev sunumları, Anlatım, Tartışma
10 Literatür araştırması Vize sorularının açıklanarak çözülmesi, farklı pişirme tekniklerinin sağlık üzerine etkileri Anlatım, Tartışma Grup Çalışmaları, Video İzleme
11 Literatür araştırması Pişirme tekniklerinin yol açtığı istenmeyen zararlı bileşikler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Grup Çalışmaları
12 Literatür araştırması Farklı gıda gruplarında kullanılan pişirme teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Grup Çalışmaları
13 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Yeni pişirme teknikleri ve gelecek öngörüleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Pişirme teknikleri ve iş sağlığı ve güvenliğinde dikkat edilmesi gereken prensipler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışmaları, Video İzleme
15 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları, final hazırlık çalışmaları Ödev sunumları, Anlatım, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Alsaffar, A.A., Kalyouncu, B. (2015). Pişirme Yöntemleri. Tramep, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
1
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
0
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
0
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
0
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
0
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
1
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
1
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
1
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
0
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
0
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
1
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
2
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
2
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 15 15
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 15 15
Ara Sınav Hazırlığı 7 4 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0