TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE MEDYA PLANLAMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY327 HALKLA İLİŞKİLERDE MEDYA PLANLAMASI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Halkla İlişkiler kampanyalarında, hedef kitleye iletilecek mesajların, doğru zamanda, en uygun mecra aracılığıyla iletilebilmesi için medyanın verimli kullanılması, medya planlama süreçlerini analiz etme ve doğru medya planı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Halkla İlişkiler ve Medya Planlama ile ilgili temel kavramlar, Medya türleri, Reklam, Halkla İlişkiler, Pazarlama İlişkisi, Medya Planlama süreçleri, Medya Planlama Ajansları çalışma şekilleri ve kullandıkları programlar, Halkla İlişkiler kampanyalarında ve kriz yönetiminde medya kullanımı, Halkla İlişkilerde Medya Planlama, İnternet Medyası ve Dijital Medya Planlaması konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla İlişkiler ve medya planlaması ile ilişkili kavramları tanımlar.
Halkla İlişkiler alanı için medya planlamasının önemini açıklar.
Halkla İlişkiler kampanyalarında ve kriz yönetiminde medya stratejilerini tartışır.
Halkla İlişkiler, reklam, pazarlama alanlarında edindiği teorik bilgiyi Medya Planlama aşamalarına entegre eder.
Halkla İlişkiler kampanyalarında medya planlama yöntemlerini kullanarak medya planı hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme. Ders kapsamında kullanılacak ana ve yardımcı kaynaklar, ölçme ve değerlendirme sistemi, hakkında bilgilendirme. Halkla İlişkiler ve Medya Planlaması hakkında Genel Değerlendirme Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
2 Kitap Okuma Halkla İlişkiler Nedir? Medya Nedir?, Medyanın İşlevleri ve Medya Planlaması Nedir? Reklam Nedir? Kavramsal Çerçeve Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
3 Kitap Okuma Halkla İlişkiler ve Medya Planlamasında Hedef Kitle Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
4 Kitap Okuma Medya Planlama ve Satın alma Kavramı, Medya Türleri, Uygulama ödevinin verilmesi Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
5 Kitap Okuma Medya planlamasının aşamaları ve medya planlamasının temel parametreleri. Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
6 Kitap Okuma Medya Planlama Ajansları ve Kullandıkları Programlar Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
7 Kitap Okuma Halkla İlişkiler alanında Medya Planlamada Mecraların Kullanımında Önemli Noktalar Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Genel Tekrar Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
10 Kitap Okuma Ara Sınav Soruları Cevaplarının Tartışılması Digital Medya Planlaması ve Hakla İlişkiler Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
11 Kitap Okuma Halkla İlişkiler ve Online Medya (Blog,Sosyal Ağlar) Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
12 Kitap Okuma Başarılı Halkla İlişkiler ve Medya Planlaması Örnekleri (Sektörel) Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
13 Kitap Okuma Başarılı Halkla İlişkiler ve Medya Planlaması Örnekleri (Sektörel) Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
14 Öğrenci Ödev Hazırlama Halkla İlişkiler Kampanyasında Medya Planı Hazırlama Ödev Sunumları Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Sunu/Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Asna , A. (2006).Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler. Pozitif Yayınları, İstanbul
Okay, A.&Okay, A. (2007). Halkla İlişkiler ve Medya . Mediacat Kitapları,İstanbul
Özkundakçı, M.(2014). Üçü Bir Arada Reklamcılığa Giriş, Medya Planlama, Kreatif Düşünce . Hayat Yayınları,İstanbul
Scot, D.M. ( 2010). Pazarlamanın iletişimin yeni kuralları : Alıcılara doğrudan ulaşmak için basın bültenleri, bloglar, pod yayını, viral pazarlama online medyadan nasıl faydalanılır?. (N.Özata ,Çev.) MediaCat Kitapları, İstanbul

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
3
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
3
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
4
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
4
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
4
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0