TR EN

SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY420 SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere insan hayatını ve sahip olduğu iktisadi kıymetlerin maruz kaldığı riskleri tanımlamak ve bu risklerin sebebiyet vereceği zararların giderilmesi için yaptırılacak sigortalar hakkında temel bilgi ve beceri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Riskin tanımlanması, Risk Yönetimi, Sigortacılık ve sigortanın temelleri, Sigortanın işlevi ve temel kavramlar, Sigorta sözleşmesi, Sigorta işletmelerinde fiyatlandırma, Sigortacılıkta hasar yönetimi, Sigortacılıkta hasar yönetimi, Reasürans, Sigorta branşları gibi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Risk kavramını açıklar
Riske karşı alınacak önlem olarak sigorta kavramının farklılığını ayırt eder
Meydana gelecek hasarın karşılığında ödenecek tazminatı tahmin eder
Sigorta branşları için farklı risk kavramlarını tasnif eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Riskin tanımlanması Anlatma ve Tartışma Yöntemi
2 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Risk Yönetimi Anlatma ve Tartışma Yöntemi
3 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigortanın temelleri Anlatma ve Tartışma Yöntemi
4 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigortanın temelleri Anlatma ve Tartışma Yöntemi
5 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigortanın işlevi ve Temel kavramlar Anlatma ve Tartışma Yöntemi
6 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Dünya’da Sigortacılığın gelişimi Türkiye’de Sigortacılığın gelişimi Anlatma ve Tartışma Yöntemi
7 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Mal Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Mal Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
10 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Hayat Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
11 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Sorumluluk Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
12 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Kasko ve Trafik Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
13 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Sigorta türleri- Sağlık Sigortaları Anlatma ve Tartışma Yöntemi
14 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Bireysel Emeklilik Sistemi Anlatma ve Tartışma Yöntemi
15 Kendisine önerilen kaynaklardan hazırlanmak Genel Değerlendirme Anlatma ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 2 4
Laboratuar 0 0 0
Okuma 5 3 15
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 12 2 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 12 1 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 61 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0