TR EN

BORÇLAR HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY216 BORÇLAR HUKUKU 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin borçlar hukukunun gerektirdiği bilimsel bilgiye sahip olabilmeleri için altyapı oluşturma ve bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilecek temel bilgi/becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; borçlar hukuku genel kavramları, borcun doğumu; borç ilişkilerinin doğuş kaynakları (hukuki işlemden doğan borçlar, doğrudan doğruya kanundan doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar), borçların ifası ve ifanın yerine getirilmemesi, borç ilişkilerinde özel durumlar, borcu sona erdiren sebepler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İcap ve kabul kavramları ile birlikte sözleşmenin kuruluşunu açıklar
Haksız fiilden doğan sorumluluğun şartlarını tanımlar
Borcun doğuşunu, sözleşme kavramını, borcun sona ermesini, borçlu ve alacaklının hak ve yükümlülüklerini açıklar
Borçlar hukukuna ait bilgileri sosyal yaşamda nasıl kullanacağını somut örneklerle açıklar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Borç ve sorumluluk kavramı; borcun hukuki niteliği; borcun kaynakları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
2 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Sözleşmenin kurulması; icap-kabul; sözleşmenin şekli; sözleşmenin konusu Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
3 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Sözleşmelerde nisbi butlan sebepleri (hata, hile ve ikrah); sözleşmelerde gabin Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
4 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Sözleşmelerde temsil; yetkisiz temsil Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
5 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Haksız fiillerden doğan borçlar; hukuka uygunluk sebepleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
6 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Kusursuz sorumluluk (sepebleri-çeşitleri-sonuçları) Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
7 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Kıymetli evrak kavramı, tanımı ve unsurları ve cirosu Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Genel Değerlendirme Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
10 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Borcun ifa edilmemesi; borçlunun temerrüdü Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
11 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Borcun sona ermesi; borcun yenilenmesi (tecdit); alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
12 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Borcun takası; borcun ifasında imkansızlık; borcun ifasında zamanaşımının etkisi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
13 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Müteselsil borçluluk; şarta bağlı borçlar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
14 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Alacağın temliki; Borcun nakli Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
15 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Genel Değerlendirme Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Reisoğlu, S. (2010). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. İstanbul: Beta Yayınevi
Erol, M. (2015). Introduction to Turkish Commercial Law. İstanbul: Seçkin Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
0
2
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
5
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
0
2
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
5
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
0
2
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
0
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
0
2
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.
0
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.
1
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
1
2
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.
0
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
0
2
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.
5
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Analyze financial data related to his / her field.
0
2
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 5 2 10
Ödev 6 4 24
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 5 2 10
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 5 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 3 9
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 54 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0