TR EN

BANKACILIKTA HAZİNE VE FON YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY414 BANKACILIKTA HAZİNE VE FON YÖNETİMİ 8 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; fon yönetimi araçlarını ve türev ürünleri tanımlayarak, banka hazine ve fon yönetimi işleyişini anlayabilecek bilgi/beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; TL, Bono, Döviz, Repo masalarının kendi içlerinde ve birbirleri ile etkileşimi doğrultusunda banka hazinelerinin yönetimi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bankalarda hazine ve fon yönetiminin önemi, amacı, temel fonksiyonlarını tanımlar
Bono/tahvil, repo/ters repo, forward, swap, futures, arbitraj işlemlerini tartışır
Fon yönetiminde piyasa ve ekonomik göstergelerin yorumlayarak portföy yönetimi uygulaması yapar
Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediğini tartışır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi, Türkiye'deki para ve sermaye piyasalarının incelenmesi (ödev hazırlığı) Bankalarda Hazine ve Fon Yönetiminin Önemi, Amacı, Temel Fonksiyonları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
2 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi Hazine ve Fon Yönetiminin Yapısı, Türkiye’de döviz piyasaları, para ve sermaye piyasaları, Hazine ve Fon Yönetiminin gerçekleştirildiği ulusal ve uluslararası piyasalar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
3 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi, Vadeli İşlem Opsiyon Borsasında işlem gören türev ürünlerin tespit edilmesi (ödev hazırlığı) Hazine ve Fon Yönetiminin Yapısı, Türkiye’de döviz piyasaları, para ve sermaye piyasaları, Hazine ve Fon Yönetiminin gerçekleştirildiği ulusal ve uluslararası piyasalar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
4 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi Bankacılıkta Risk Kavramı, Türleri ve Yönetimi, Türev ürünler ile risk yönetimi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
5 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: TL Masası •Tanımlar, bankalar arası para piyasası, takasbank para piyasası, TCMB açık piyasa işlemleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
6 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi •Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bankalar arası para piyasası, bono/tahvil, repo/reverse repo işlemleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
7 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi •Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, repo/reverse repo işlemleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
8 - ARA SINAV -
9 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi •Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, repo/reverse repo işlemleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
10 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, bankalar arası para piyasası, repo/reverse repo işlemleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
11 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, bankalarar ası para piyasası, repo/reverse repo işlemleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
12 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi Döviz Pozisyon Yönetimi Hazine ve Fon Yönetimi: Döviz Masası Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
13 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi,Türkiye'deki Bankaların Risk Yönetiminde hangi türev ürünleri kullandığının tespit edilmesi (Ödev Hazırlığı) Döviz Pozisyon Yönetimi Hazine ve Fon Yönetimi: Döviz Masası Tanımlar, short ve long position Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
14 Türkiye'deki Bankaların döviz pozisyonlarının tespit edilmesi (Ödev Hazırlığı) Grup çalışması / Uygulama Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
15 Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi Grup çalışması / Uygulama Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Cooper, R. (2004), Corporate Treasury and Cash Management, New York: Palgrave Macmillan
Bragg, S. M. (2010), Treasury Management, New Jersey:Wiley
Şahin, M. (2017), Ticari Bankalarda Fon Yönetimi ve Türk Bankacılık Sistemi, İstanbul: Ekin Yayınevi
SPL yazarları (2020), Finansal Yönetim ve Mali Analiz, İstanbul: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

KNOWLEDGE
Theoretical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
3
2
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
4
KNOWLEDGE
Factual
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
4
2
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
2
SKILLS
Cognitive
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
4
2
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
5
SKILLS
Practical
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
4
2
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.
5
OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.
5
OCCUPATIONAL
Learning to Learn
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
1
2
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.
4
OCCUPATIONAL
Communication & Social
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
4
2
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.
5
OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Analyze financial data related to his / her field.
5
2
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 5 70
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 3 6
Laboratuar 0 0 0
Okuma 2 5 10
Ödev 1 5 5
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 2 5 10
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 3 18
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 2 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 50 0 177
Genel Toplam 177
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0