TR EN

İŞLETMEYE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY325 İŞLETMEYE GİRİŞ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı işletme fonksiyonlarının rolünü, sorumluluklarını ve bir işletmenin işleyişini tanıtmak ve işletme prensiplerini ve uygulamalarını kullanabilmek ve kurumsal sosyal sorumluluk ve ahlak konusunda farkındalık sağlayarak bu hususları sürdürebilirlik açısından yorumlanmasını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini bir işletmenin temel fonksiyonlarından strateji, pazarlama, insan kaynakları, finans konuları oluşturacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir işletmenin rolünü ve temel fonksiyonlarını açıklar.
Sürdürebilirlik çerçevesinde şirketlerin sosyal sorumluluklarının ve iç ve dış paydaşların çıkarlarını yorumlar.
Bir şirketin güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini ve büyüme stratejilerini belirtir.
İşletme fonksiyonlarının (strateji, pazarlama, insan kaynakları, finans) rollerini ve sorumluluklarını özetler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı, içeriği ve tüm dönem işleyişi ve beklentileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
2 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları İşletme çeşitleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları İşletme büyüklükleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
4 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları İşletmelerin kuruluş aşamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları Yönetim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları Üretim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları Kalite Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları Pazarlama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
10 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları İnsan Kaynakları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları Muhasebe/Finans Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları Ar-ge Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları Halkla İlişkiler/Kurumsal İlişkiler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları Karar Verme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Kaynakların ilgili üniteleri + ders notları Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gümüş, İ.(Ed.) (2017). Genel İşletme. İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları.
Stimpson, P. and Smith, A. (2011). Business Management, Cambridge University Press. (USA).

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 6 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0