TR EN

MEDYA KÜLTÜRÜ VE ETİK KRİTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY332 MEDYA KÜLTÜRÜ VE ETİK KRİTİĞİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı teknolojilerinin sosyal ve kültürel etkilerini incelemek ve öğrencilere günümüzde ihtiyaç duyulan sosyal sorumluluk ve etik değerlerinin neler olduğunu aktarmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği kapsamında Sosyal medya ağlarının gündelik hayatı nasıl değiştirdiğine özel vurgu yapılarak, ”kolektif akıl” ya da ”katılımcı kültür” gibi kavramlar üzerinden izleyicilerin nasıl üreticiye dönüştüğü, etik kavramı ve sorunsalı gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi iletişim alanları çerçevesinde incelenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kültürün temel kavramlarının dijital ortamdaki yansımalarını tarif eder.
Yeni medyanın getirdiği gelişmeleri takip ederek dijital ortamdaki kültürel etkileşimlerin hangi yöne gelişebileceğini resmeder.
İletişim alanında etik sorumluluk davranışını örneklendirir.
Medya kuruluşlarında etik bilincine uygun kampanyalar düzenler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Dijital Kültürlere giriş. Sunum ve anlatım.
2 Kitap okuma Katılımcı medya kültürü. Sunum ve anlatım.
3 Kitap okuma Dijital kültürde kimlik Sunum ve anlatım.
4 Kitap okuma Dijital topluluklar Sunum ve anlatım.
5 Kitap okuma Internet'te görgü kuralları Sunum ve anlatım.
6 Kitap okuma İnternette yaratıcı üretim Sunum ve anlatım.
7 Kitap okuma Oyun kültürü Sunum ve anlatım.
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Tekelleşme, yoğunlaşma ve günümüz medyasındaki sahiplik yapısı. Sunum ve anlatım.
10 Kitap okuma Etik kavramı. Sunum ve anlatım.v
11 Kitap okuma İletişim etiği kavramı. Sunum ve anlatım.
12 Kitap okuma Gazetecilikte etik sorunlar ve etik kodları. Sunum ve anlatım.
13 Kitap okuma Halkla ilişkilerde etik sorunlar. Uygulama
14 Kitap okumaY Halkla ilişkilerde kriz dönemlerinde etik tartışmaları ve örnek olaylar. Sunum ve anlatım.
15 Kitap okuma Reklamcılıkta etik sorunlar ve düzenlemeler. Ethical issues in advertising and regulations. Sunum ve anlatım.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bek, M. G. ve Binark, M. (2007) Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
Uzun, R. (2009). İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar. Dipnot yayınları. Ankara.
Duran, R. , İrvan, S. ve İlkez, F.; (2009) Medya, Etik ve Hukuk. IPS İletişim Vakfı Yayınları. İstanbul.
Bülbül, A. R. (2001). İletişim ve Etik. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
Campbell, R. , Martin, C. R., et al. (2017). Loose-Leaf Version for Media & Culture: An Introduction to Mass Communication. (USA)
Johannesen, R. L. , Valde, K. S. et al. (2007). Ethics in Human Communication. (USA).

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 6 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0