TR EN

TEKNİK RAPOR YAZIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY341 TEKNİK RAPOR YAZIMI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzeme bilgilerini araştırarak, belgeleme çalışmalarının yönteminin edinilmesini sağlamaktır. Tarihi eserlerde gözlenen bozulmaların ve karşılaşılabilecek sorunların tespiti ve uygun bilimsel koruma yöntemini teknik rapor halinde düzenlenmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği; Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzeme bilgilerinin belgelendirilmesi, uygun koruma yöntemlerinin seçilmesi ve planlanması, teknik rapor halinde sunulmasının sağlanmasıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzemeleri analiz eder.
Koruma ve onarım yapılacak eserde yapılacak belgeleme çalışmalarını sırasıyla uygular.
Koruma ve onarım yapılacak eserde korunma sorunlarını tespiti yol ve yöntemlerini kavrar.
Koruma ve onarım yapılacak eserde korunma yöntemlerinin seçilmesi ve planlamasının yollarını tanımlar.
Tek eser veya kapsamlı çalışmada proje ve planlama yol ve yöntemlerini raporlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders tanıtımı, uygulama ve değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
2 Kitap okuma Tanımlanmış bir eser ya da eser grubu seçimi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
3 Kitap okuma Seçilen eserin tarihi ve artistik özelliklerinin araştırılması Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
4 Kitap okuma Seçilen eserin fotoğraf ve çizimlerle belgelenmesi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin durum analizin yapılması Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
6 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin bulunduğu ortam koşullarının belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin geçirdiği onarımların belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin malzeme özelliklerinin araştırılması Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
10 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin teknik özelliklerinin araştırılması Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
11 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eser üzerindeki bozulma türleri ve nedenlerinin araştırılması Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
12 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin ihtiyaç duyduğu koruma işlemlerinin belirlenmesi Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
13 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Seçilen eserin koruma yöntemlerinin belirlenmesine yönelik deneysel uygulamalar Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
14 Uygulama ve Öğrenci ödev hazırlama Raporlandırma ve Bütçelendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel tekrar ve dersin değerlendirilmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ahunbay, Z. (1999). Tarihi Çevre ve Restorasyon. İstanbul: YEM Yayınları.
Sutherland, W. J. ( 2008). The Conservation Handbook. Oxford: Blackwell Publishing.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 1 14
Proje Hazırlama 12 1 12
Seminer 12 1 12
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 84 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0