TR EN

BOYA VE PİGMENT KİMYASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY437 BOYA VE PİGMENT KİMYASI 5 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; Boya ve pigment tarihçesini, malzeme bilgilerini araştırarak, belgeleme çalışmalarının yönteminin edinilmesini sağlamaktır. Boya ve pigmentin farklı malzemelerde kullanımını ve kaynağının organik veya inorganik kökenli oluşunu arkeometrik analiz yöntemleriyle ayırt edilebilmesinin kavranmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği; Boya ve pigment tarihçesi, elde ediliş yöntemleri türleri ve kullanım alanlarının arkeometrik yöntemlerle analizinin belgelendirilmesinin sağlanmasıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tarihi eserlerde kullanılan malzemelerden biri olan boya ve pigment tarihçesi ve kullanım alanlarını kavrar.
Boya ve pigmentin elde edilişi, geleneksel uygulamaları tanır.
Organik ve inorganik pigment türlerini ve elde ediliş yöntemlerini ayırt eder.
Boya ve pigment kimyasının yönelik arkeometrik yöntemlerin kullanım alanlarını kavrar.
Duvar resimlerinde, taş yüzeylerde, seramiklerde, camlarda, el yazmalarında, tablolarda ve tekstillerde kullanılan boya ve pigment türlerini ve kullanım tekniklerini analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders tanıtımı, uygulama ve değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. (Sözlü Anlatım) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Eski Çağlarda Boya ve Pigment Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Geleneksel Boya ve Pigmentler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Boya ve Pigment Kimyasına Giriş Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Boya ve Pigmentlerin Uygulama Teknikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Organik Pigmentler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma İnorganik Pigmentler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Öğrenci ödev hazırlama Duvar Resimlerinde Kullanılan Boya ve Pigmentler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Öğrenci ödev hazırlama Taş Yüzeylerde Kullanılan Boya ve Pigmentler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Öğrenci ödev hazırlama Seramiklerde ve Camlarda Kullanılan Boya ve Pigmentler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Öğrenci ödev hazırlama El Yazmalarında ve Tekstillerde Kullanılan Mürekkep, Boya ve Pigmentler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Öğrenci ödev hazırlama Ortaçağ ve Yakın Çağda Ressamların Resimlerinde Kullandığı Teknikler. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Öğrenci ödev hazırlama Boya ve Pigment Analizleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Heron, B. M., Tian H. ve Wainwright. (2012). Journal of Dyes and Pigments. V. 1-96. London: Elsevier Publications.
Doerner, M. (1984). The Materials of the Artist and Their Use in Painting: With Notes on the Techniques of the Old Masters. London: Harcourt Brace Jovanovich.
Petrucci, R. H. ve Harwood, W. S. (2002). Genel Kimya. New Jersey: Prentice Hall International.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 35
Ödev Değerlendirme 1 10
Uygulama-Lab 1 5
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 4 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 7 1 7
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 7 2 14
Okuma 0 0 0
Ödev 10 1 10
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 7 2 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav 1 5 5
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 63 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0