TR EN

AVCILAR DEMOGRAFİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT337 AVCILAR DEMOGRAFİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Demografi konusundaki teori ve kavramların, nüfus araştırmalarında kullanılan yöntem ve tekniklerin, dünya nüfusundaki gelişmelerin, göçler ve nüfus ilişkisinin, bölgesel nüfus dağılımlarının genel nüfus dağılımları içinde incelenmesinin, toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisinin öğrenilmesi sağlanarak, öğrenilenlerin avcılar demografisi özelinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde, demografi konusundaki teori ve kavramlar, nüfus araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler, dünya nüfusundaki gelişmeler, göçler ve nüfus ilişkisi, bölgesel nüfus dağılımlarının genel nüfus dağılımları içinde incelenmesi, toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisinin öğrenilmesi, öğrenilenlerin avcılar demografisi özelinde değerlendirilmesi bulunmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Demografi konusundaki teori ve kavramları okumalar, araştırmalar yaparak ve ders içi öğrenimle açıklar
Dünya nüfusundaki gelişmeler, göçler ve nüfus ilişkisi, bölgesel nüfus dağılımlarının genel nüfus dağılımları içinde incelenmesi gibi demografiyle ilgili konuları, okumalar, araştırmalar yaparak ve ders içi öğrenimle analiz eder
Ders kapsamında öğrendiklerini avcılar demografisi özelinde değerlendirerek, öğrendiklerini avcılar bölgesi demografi araştırmalarıyla ilişki kurar
Toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisini, okumalar, araştırmalar yaparak, ders içi öğrenimle, tartışarak çözümler üretir
Nüfus araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri, okumalar, araştırmalar yaparak, ders içi uygulama etkinlikleriyle öğrenerek alana uyarlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Tanışma Ders içeriği ve kaynak tanıtımı Anlatım
2 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Demografi konusundaki teori ve kavramlar Anlatım
3 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Nüfus araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler Anlatım ve Tartışma
4 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Dünya nüfusundaki gelişmeler Anlatım
5 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Göçler ve nüfus ilişkisi Anlatım
6 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Bölgesel nüfus dağılımlarının genel nüfus dağılımları içinde incelenmesi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Türkiye’de demografik değişimler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Genel Tekrar Geri Bildirim.
10 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Türkiye özelinde toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Siyasi ve sosyolojik açıdan nüfus kontrol stratejileri Anlatım, Soru-Cevap
13 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Avcılar ilçesinin siyasi ve sosyolojik açıdan demografisi Anlatım ve Tartışma
14 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Avcılar ilçesi demografi araştırmaları öğrenci sunumları ve ders içi tartışmalar Anlatım ve Tartışma
15 Bütün Haftanın Tekrarı Genel Tekrar Geribildirim ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Emin Atasoy, Demografi Yazıları, MKM (Marmara Kitap Merkezi)
Faruk Şahin, Sait Gürbüz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Seçkin Yayıncılık.
İsmet Koç, vd., Türkiye’nin Demografik Dönüşümü, TÜBİTAK.
Emel Başar, Demografiye Giriş, Nadir Kitabevi.
Şemsettin Bağırkan, Demografinin Temelleri - Türkiye’nin Demografik Yapısı -Uluslararası Demografi, Nadir Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 2 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 2 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0