TR EN

İLERİ KURGU TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY331 İLERİ KURGU TEKNİKLERİ 5 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere profesyonel anlamda ileri kurgu tekniklerine dair temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, ileri kurgu teknikleri Adobe Promiere Pro CC programı üzerinde uygulamalar oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kurgunun tarihi ve kurgu teknolojisini tanımlar.
İleri kurgu kullanım tekniklerini tanır.
Adobe Premiere Pro CC programı kullanma konusundaki becerilerini uygulamalar ile geliştirir.
Profesyonel bir çalışmada kurgunun post prodüksiyon aşamasındaki konumu ve kullanımını organize eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması; kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtılması. Anlatım Tekniği
2 Kitap Okuma Görüntünün oluşması ile birlikte kurgunun tarihsel gelişimi. Kurgunun temel ilkeleri, terimleri ve kavramlarının açıklanması. Kurgu kuramlarının oluşumu ve bu kuramların uygulamalarda incelenmesi. Anlatım Tekniği (Kurgunun kavramsal ve kuramsal gelişmelerinin görsel örneklerle birlikte sunulması.)
3 Kitap Okuma Profesyonel görüntü formatları ve bu formatların kurguda kullanımı. Anlatım Tekniği (Kameraların kayıt araçları ve formatları hakkında örneklerin sunulması.)
4 Kitap Okuma Kurgu Programları giriş. Programın teknik özelliklerinin aktarılması. Kısayolların öğrenimi. Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
5 Kitap Okuma Temel Kurgu tekniklerinin öğrenimi: Kaba kurgu uygulaması Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
6 Öğrenci ödev hazırlama İleri kurgu tekniklerinin öğrenimi: Offline/online kurgu nedir? XML, EDL, Multi-Camera, batch capture, clip, offline clip, timecode, reel name nedir? Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
7 Öğrenci ödev hazırlama Kurguda Estetik kurallar. Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
8 - ARA SINAV -
9 Öğrenci ödev hazırlama Görüntü ve ses efektleri Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
10 Öğrenci ödev hazırlama Renk Düzenlemesi Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
11 Öğrenci ödev hazırlama Başlıklar, yazılar ve yazı efektlerinin etkili kullanımı Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
12 Öğrenci ödev hazırlama Uygulama Profesyonel örnek işler analiz edilecek ve tartışılacak.
13 Öğrenci ödev hazırlama Uygulama Profesyonel örnek işler analiz edilecek ve tartışılacak.
14 Öğrenci ödev hazırlama Uygulama Öğrenci çalışmaları incelenecek.
15 Öğrenci ödev hazırlama Uygulama Öğrenci çalışmaları incelenecek.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Eisenstein, S. (2000), Film Duyumu, İstanbul: Payel Yayınları.
Sokolov, A. (2006), Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu, İstanbul: Agora Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 35
Kısa Sınav 1 15
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 25
DÖNEM SONU- Sınavı (Final-Uygulama) 1 25
TOPLAM 4 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0