TR EN

HAVACILIK BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY328 HAVACILIK BİLİŞİM SİSTEMLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin bu dersin sonıunda, havacılık sektöründeki işleyişi ve yönetimi daha verimli ve etkin kılmak üzere bilgisayar destekli bilişim sistemlerinin temel kavramlarının ve sınıflandırılmasının öğretilmesi, sistem geliştirme yaşam döngüsü yolu ile doğru bilişim sistemlerinin kurulması konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Temel kavramları bilişim sistemi türleri, örgütler ve stratejiye göre bilişim sistemi tasarımı, bilişim teknolojisinin bileşenleri, dijital örgütler için bilişim sistemleri, e-ticaret ve e-iş, karar sistemleri, sistem analizi ve tasarımı, bilişim sistemleri için proje yönetimi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilişim sistemlerinin tanımını, farklı sınıflandırmalarını, amacını, yararlarını betimler
Bilişim sistemlerinin havacılık süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini, hatasız, eksiksiz, doğru, verimli ve etkin işleyişteki etkilerini yorumlar
Havacılık sektöründeki iş süreçlerine uygun bilişim sistemleri uygulamalarını belirler
Havacılık sektöründeki iş süreçleri için var olan bilişim sistemlerinde değişkelemeleri (modification) tasarlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Dijital örgütlenme, iş süreçleri, Bilişim sistemleri için bakış açısı, bilişim sistemleri boyutları; verimilik, etkinlik ve değişim; bütünleyici varlıklar ve yaklaşımlar. Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
2 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri İşlevsel bakış açısı ile bilişim sistemi türleri; hizmet düzeylerine göre bilişim sistemi türleri; kurum çapında iş gören bilişim sistemi türleri; havacılık sektörü uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
3 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Örgüt türleri; Gelişim Uygulanacak alan seçimi ve kuramlar; Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
4 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Bilişim Sistemi donanımının ana öğeleri ve türleri ile havacılıkta kullanımı Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
5 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Bilişim Sistemi yazılımının ana öğeleri ve türleri ile havacılıkta kullanımı Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
6 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Bilişim Sistemi veri tabanının ana öğeleri ve türleri ile havacılıkta kullanımı Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
7 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Bilişim Sistemi uziletişimin ana öğeleri ve türleri ile havacılıkta kullanımı Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Bilişim sistemi internet kullanımının ana öğeleri Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
10 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Operasyonel düzeyde Yetkinlik için Havacılık Bilişim Sistemleri Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
11 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Havacılıkta E-Ticaret ve E-İş uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
12 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Havacılıkta Karar Verme Sistemleri Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
13 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Proje Yönetimi çerçevesinde Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
14 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Örnek Hava Aracı Bakım Yönetimi Yazılımı İncelemesi Anlatma, Örnek Olay Yöntemi, Tartışma
15 Ders kitabı, İnternet araştırması, Örnek bilişim sistemi Belgeleri Revizyon ve Öz çalışma -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kul R. H, (2013) Bilişim Sistemleri, Temelleri ve Uygulamaları, Dr. R. Haluk KUL, Papatya Yayıncılık,
Kinnison H. And Siddiqui T. (2013) Aviation Maintenance Management, McGraw Hill

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 5 10 50
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 10 50
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 8 48
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 231
Genel Toplam 231
Toplam İş Yükü / 25.5 9,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0