TR EN

HAVACILIKTA İMALAT YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY330 HAVACILIKTA İMALAT YÖNTEMLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilerin, uçak atölyelerindeki mühendislik çizimlerini okuyabilmeleri, uçak parçalarını tanıyabilmeleri hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; imalat yöntemlerinin kısaca gözden geçirilmesi, Alışılmamış işleme yöntemlerinin işlemede kullanılan enerji tipine göre sınıflandırılması ve bu yöntemlerin işleme prensiplerinin, gereçlerinin, işleme parametrelerinin, işleme kabiliyetlerinin ve uygulamalarının gözden geçirilmesi, Mekanik enerji: Ultrasonik işleme, Ultrasonik işleme, aşındırıcı jet ile işleme, su jeti ile işleme, Elektrokimyasak enerji, Elektrokimyasal işleme, Elektrokimyasal delme, Elektrokimyasal honlama, Isıl enerji: Elektroerozyon ile işleme, telli elektroerozyon ile işleme, lazer ile işleme, plazma ile işleme konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İmal usullerinin kullanım alanlarını açıklar.
İmal usullerinin üstünlüklerini ve kısıtlamalarını tanımlar.
İmal usullerini işleme yöntemlerini, prensiplerini açıklar.
İmal usulleri yöntemlerini yorumlar. Hasar türünü yorumlar ve imalat yöntemini analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması imalat yöntemlerinin kısaca gözden geçirilmesi Sunum, anlatım, soru cevap
2 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Metal imalat yöntemleri; Döküm, kum kalıba döküm, sabit kalıba döküm Sunum, anlatım, soru cevap
3 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Metal imalat yöntemleri; Döküm, basınçlı döküm, hassas döküm Sunum, anlatım, soru cevap
4 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Metal imalat yöntemleri; Kaynak, elektrik ark kaynağı, oksi asetilen kaynak Sunum, anlatım, soru cevap
5 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Metal imalat yöntemleri; Talaşlı imalat Sunum, anlatım, soru cevap
6 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Metal imalat yöntemleri; Plastik şekil verme, dövme, haddeleme, çekme Sunum, anlatım, soru cevap
7 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatının kısaca gözden geçirilmesi Sunum, anlatım, soru cevap
8 - ARA SINAV -
9 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; elle serme yöntemi Sunum, anlatım, soru cevap
10 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; pre-preg elle serme Sunum, anlatım, soru cevap
11 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; vakumlu kalıp imalatı Sunum, anlatım, soru cevap
12 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; spray layout imalat Sunum, anlatım, soru cevap
13 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; reçine transfer kalıplama Sunum, anlatım, soru cevap
14 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; iplik sarma Sunum, anlatım, soru cevap
15 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Genel Tekrar Sunum, anlatım, soru cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yazıcıoğlu O. Borat, O. İmalat Yöntemleri, 2018
Saha, P.K. Aerospace Manufacturing Processes, 2013

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 11 2 22
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 5 5 25
Okuma 10 3 30
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 20 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 15 45
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 232
Genel Toplam 232
Toplam İş Yükü / 25.5 9,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0