TR EN

HAVACILIK KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY421 HAVACILIK KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencinin, kalitenin tanımını, kalite yönetiminin unsurlarını tanımlayabilmesi; stratejik yönetimin kalite yönetimi içindeki yerini vurgulayabilmesi; kalite yönetim araçlarını ve havacılıkta kullanımlarını betimleyebilmesi; kalite yönetim standartlarını ve havacılık uygulamalarını çözümleyebilmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Havacılık Kuruluşlarında Kalite Yönetim Organizasyonu ve Dokümantasyonu, Toplam kalite yönetimi yaklaşımı, stratejik yönetim, Etik ve sosyal sorumluluk, Çalışanların güçlendirilmesi, Liderlik ve Değişim, ISO 9001, Kalite Yönetimi Araç ve Teknikleri, Sürekli Gelişme, Kıyaslama, Tam Zamanında Üretim konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Havacılık Kuruluşlarında Kalite Yönetimi örgütlenmesini ve buna ait dokümantasyonu betimler
Toplam Kalite Yönetiminin geleneksel yönetime göre farklarını ortaya koyar ve havacılık kuruluşlarında işleyişini gösterir
Kalite Yönetiminde kullanılan araç ve tekniklerin kullanımını açıklar
Genel geçer kalite yönetim sistemlerini bileşenlerinin havacılık kalite yönetimi sistemlerindeki kullanımlarını çözümler

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Havacılık Kuruluşları için Kalite Yönetiminin Önemi Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
2 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Havacılık Kuruluşlarında Kalite El Kitaplarının Çözümlenmesi Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
3 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Kalite, Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Geleneksel Yönetime göre farkları ve Havacılıkta Uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
4 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Stratejik Yönetim ve Havacılık Sektörü örnekleri Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
5 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Kalite Yönetiminde Etik ve Sosyal Sorumluğun Havacılık için Önemi Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
6 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Havacılıkta Kalite Yönetimi için Çalışan Güçlendirme Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
7 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Havacılıkta Kalite Yönetimi için Liderlik ve Değişim Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Havacılık Uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
10 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Havacılık Uygulamaları (devam) Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
11 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Havacılık Uygulamaları (devam) Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
12 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Kalite Yönetim Araç ve Tekniklerinin Havacılık Uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
13 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Kalite Yönetim Araç ve Tekniklerinin Havacılık Uygulamaları (devam) Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
14 Ders kitabı, Havacılık Kuruluşları Kalite El Kitapları Kalite Yönetim Araç ve Tekniklerinin Havacılık Uygulamaları Anlatma, Örnek Olay Gösterme, Tartışma
15 - Revizyon ve Öz çalışma -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Goetsch L. G., Stanley B. D., Toplam Kalite Yönetimi – Örgütsel Mükemmellik İçin (2013) Nobel
Goetsch L. G., Stanley B. D., Total Quality Management –Introduction to TQM (2006) Pearson
Quality Manual, Global Air Services, GR-FTO-002 , 2009

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
1
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 4 15 60
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 6 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 235
Genel Toplam 235
Toplam İş Yükü / 25.5 9,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0