TR EN

HAVAALANLARI TEHLİKELİ KİMYASAL VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY422 HAVAALANLARI TEHLİKELİ KİMYASAL VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilerin, havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar, havacılık güvenliği ile ilgili ulusal düzenlemeler, havaalanı güvenliği ile ilgili plan ve programları öğrenmeleri, tehlikeli maddelerin kimyası ile ilgili temel bilgiler, taşınması esnasındaki güvenli elleçleme konuları ve çevresel kuralları öğrenmeleri hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Tehlikeli Maddelerin Tanımı, Tehlikeli Madde Kimyası Toksikoloji Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları, Uluslararası Ve Ulusal Yönetmelikler, Tehlikeli Madde Dökümanları, Uygun Paketleme ve İşaretleme Gereklilikleri, Elleçleme ve istifleme kuralları Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrası temizleme kuralları Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler, Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler, Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar Araçta bulundurulması gereken belgeler ve seyir kuralları, Taşıma modlarına göre tehlikeli madde taşımacılığı (Karayolu, Denizyolu, Havayolu, Demiryolu), Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar, Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması, Tehlikeli Madde Acil Durum Eylemleri / sızıntılara müdahale etme kuralları, Tehlikeli Madde Bertarafı / Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları, Tehlikeli madde kaynaklı kaza nedenleri, çeşitleri ve kazaların raporlanması İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tehlikeli maddeleri tanımlayarak, kimyasına göre tehlikeli maddeleri sınıflandırır.
Tehlikeli madde sınıflarına göre uygun belgeleri tanımlar.
Tehlikeli maddelerin paketleme ve işaretlemelerini açıklar.
Tehlikeli maddelerin paketleme ve işaretlemelerini tanımlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli Maddelerin Tanımı Anlatım, Soru-Cevap
2 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli Madde Kimyası Toksikoloji Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları Anlatım, Soru-Cevap
3 Konuya yönelik internet araştırması Uluslararası Ve Ulusal Yönetmelikler Anlatım, Soru-Cevap
4 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli Madde Dökümanları Anlatım, Soru-Cevap
5 Konuya yönelik internet araştırması Uygun Paketleme ve İşaretleme Gereklilikleri Anlatım, Soru-Cevap
6 Konuya yönelik internet araştırması Elleçleme ve istifleme kuralları Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrası temizleme kuralları Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler Anlatım, Soru-Cevap
7 Konuya yönelik internet araştırması Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler Anlatım, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar Araçta bulundurulması gereken belgeler ve seyir kuralları Anlatım, Soru-Cevap
10 Konuya yönelik internet araştırması Taşıma modlarına göre tehlikeli madde taşımacılığı (Karayolu, Denizyolu, Havayolu, Demiryolu) Anlatım, Soru-Cevap
11 Konuya yönelik internet araştırması Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar Anlatım, Soru-Cevap
12 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması Anlatım, Soru-Cevap
13 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli Madde Acil Durum Eylemleri / sızıntılara müdahale etme kuralları Anlatım, Soru-Cevap
14 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli Madde Bertarafı / Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları Anlatım, Soru-Cevap
15 Konuya yönelik internet araştırması Tehlikeli madde kaynaklı kaza nedenleri, çeşitleri ve kazaların raporlanması İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları Anlatım, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Transportation of hazardous materials, Office of Technology Assessment, Washington DC: US Government Printing Office, July 1986
Environmental and health & safety management, Nicholas P. Cheremisinoff, Madelyn Graffia, William Andrew Inc., 1995
Transportation of hazardous materials: a guide to compliance, Nicholas P. Cheremisinoff, Noyes Pub., 1994.
Görçün, Ö. Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği, 2010

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 11 2 22
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 5 5 25
Okuma 10 3 30
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 20 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 15 45
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 232
Genel Toplam 232
Toplam İş Yükü / 25.5 9,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0