TR EN

DENİZ TAŞIMACILIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY320 DENİZ TAŞIMACILIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; deniz taşımacılığı ve işletmeciliği hakkında bilgi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, deniz taşımacılığı şekilleri, layner ve tramp taşımacılık, ticaret gemileri ve özellikleri, ticari gemi tonajı, gemi alım satımı, limanların ekonomik ve ticari fonksiyonu, liman hizmetleri, armatörlük hizmetleri, taşımacılıkta kullanılan standart araç ve gereçler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Deniz taşımacılığı sürecini tanımlar.
Deniz taşımacılığında tarafları tanır.
Deniz taşımacılığının tarafları hakkındaki bilgileri analiz eder.
Deniz taşımacılığındaki tarafların görevlerini kategorize eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Ulaştırma Sistemlerine Genel Bakış, Genel Olarak Ulaştırma Sistemi, Ulaşımın Tanımı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Denizyolu Taşımacılığının Genel Durumu, Dünya Deniz Ticareti Filosu, Türk Deniz Ticareti Filosu, Tonaj ve Yaş Grupları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Gemi Tipleri, Gemilerin İthal ve İnşa Durumlarına Göre Dağılımı, Kamu ve Özel Sektör Dağılımı, Gemi İnşa Sanayii, Limanlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Denizyolu Taşımacılığının Temel Özellikleri, Denizyolu Taşımacılığında Yük ve Gemi Türleri, Denizyolu Taşımacılığı Türleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Gemilerin Sularda Dolaşma Şekline Göre Denizyolu Taşımacılığı, Kabotaj Taşımacılığı, İthal ve İhraç Yük Taşımacılığı, Transit Yük Taşımacılığı, Yabancı Limanlar Arası Yük Taşımacılığı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Sefer Türlerine Göre Denizyolu Taşımacılığı, Düzensiz (Tramp) Taşımacılık, Düzenli (Layner) Taşımacılık Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Yük ve Gemi Türlerine Göre Denizyolu Taşımacılığı, Tanker Taşımacılığı, Ro/Ro Taşımacılığı, Konteyner Taşımacılığı, Kombine Taşımacılık, Dökme Yük Taşımacılığı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Denizyolu İşletmeciliğinin Türleri, Armatör İşletmeleri, Tramp İşletmeleri, Layner İşletmeleri, Tanker İşletmeleri, Gemi Acentaları, Yük Brokerleri, Gemi Alım-Satım Komisyoncuları, Forwarder’ler, Bunkerler, Federasyonlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Denizyolu İşletmelerinde Alternatif Organizasyon Yapıları, Denizyolu İşletmelerinde Örgütlenme Fonksiyonu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Denizyolu İşletmelerinde Fonksiyonel Organizasyon Yapısı, Denizyolu İşletmelerinde İşletme Fonksiyonu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Deniz İşletmelerinde Hizmet Temeline Göre Organizasyon Yapısı, Deniz İşletmelerinde Bölge Temeline Göre Organizasyon Yapısı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Gemi Yönetim Modeli (Bağlı Ortaklık Modeli) Organizasyon Yapısı, Gemi Yönetimi Yaklaşımının Tanımı ve Amacı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Denizyolu İşletmelerinde Örgütleme Fonksiyonunu Etkileyen Yönetsel Faktörler, Layner ve Tramp İşletmeleri Planlama Fonksiyonu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma İşletme Bazında İnceleme, Kamu Sektörüne Ait Bir Deniz İşletmesinin İncelenmesi, Özel Sektöre Ait Bir Deniz İşletmesinin İncelenmesi, İşletme Bazında Yapılan İncelemeden Elde Edilen Sonuçlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Cerit A. G., Deveci A., Esmer S. (2013). Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları
Erdal, M. (2008). Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği. İstanbul: Beta Yayın Evi
Marcus, H.S. (2018). Marine Transportation Management. 1st Edition. UK: CRC Press

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
0
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
2
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 3 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 3 9
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0