TR EN

INFORMATION TECHNOLOGIES PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
BIL101 INFORMATION TECHNOLOGIES 1 2 1 2

GENERAL INFORMATION

Language of Instruction : Turkish
Level of the Course Unit : ASSOCIATE DEGREE, TYY: + 5.Level, EQF-LLL: 5.Level, QF-EHEA: Short Cycle
Type of the Course : Compulsory
Mode of Delivery of the Course Unit Distance Learning
Coordinator of the Course Unit Lecturer ALİ KARAAĞAÇ
Instructor(s) of the Course Unit

OBJECTIVES AND CONTENTS

Objectives of the Course Unit: The aim of this course is to improve the students' ability to understand the importance of basic information technologies, to gain the skills of problem solving and analyzing, to create infrastructure for research and learning needs, and to learn the importance of technology and science in education and professional life.
Contents of the Course Unit: In this course, basic MS Office package program in advanced level, computer hardware and computer protection procedures, basic computer knowledge and concepts, hardware and software, operating systems, formulas and functions and preparation of presentations are explained.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)

Have knowledge about computer hardware.
Make association between software and hardware, control organizations.
Use word processing softwares.
Use softwares that can do mathematical operations and functions.

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY

Week Preparatory Topics(Subjects) Method
1 computer Introduction to Windows XP, Folder Index Concept, Window Properties, Creating New File, Cut-Copy-Paste, Shutting Computer Distance Education
2 computer Common Properties of MS Office ( Ribbon ) Distance Education
3 computer MS-Word, Toolbars and Properties of It, Save, Security Options, Page Layout, Writing, Font Properties Distance Education
4 computer MS-Word-Paragraph Properties, Tab, Border and Shading, Columns Distance Education
5 computer MS-Word-Paragraph Properties, Tab, Border and Shading, Columns Distance Education
6 computer MS-Word-Paragraph Properties, Tab, Border and Shading, Columns Distance Education
7 computer Ms Excel - Formula Bar, Add Formulas, Sort Data, Conditional Formatting Distance Education
8 - MID-TERM EXAM -
9 computer Ms Excel - Formula Bar, Add Formulas, Sort Data, Conditional Formatting Distance Education
10 computer MS-Powerpoint-Creating Slide, Design of Slide, Custom Animation, Adding Sound and Starting slide Distance Education
11 computer MS-Powerpoint-Creating Slide, Design of Slide, Custom Animation, Adding Sound and Starting slide Distance Education
12 computer Adding Text to MS Power Point Animation Distance Education
13 computer MS-Powerpoint-Preparing Presentation Distance Education
14 computer MS-Powerpoint-Preparing Presentation Distance Education
15 computer Rewiew and Project Report Distance Education
16 - FINAL EXAM -
17 - FINAL EXAM -

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Aydın, Emin Doğan (2008), Introduction to Computer Concepts : Lecture Notes

ASSESSMENT

Assessment & Grading of In-Term Activities Number of Activities Degree of Contribution (%) Description
Mid-Term Exam 1 50
Final Exam 1 50
TOTAL 2 100
Level of Contribution
0 1 2 3 4 5

CONTRIBUTION OF THE COURSE UNIT TO THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES

KNOWLEDGE

Theoretical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel-nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
0

KNOWLEDGE

Factual

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
0

SKILLS

Cognitive

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
0
2
Podoloji alanı ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
0

SKILLS

Practical

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alabilir.
0

OCCUPATIONAL

Autonomy & Responsibility

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir.
0
2
Podoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
0

OCCUPATIONAL

Learning to Learn

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
0
2
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirebilir.
0

OCCUPATIONAL

Communication & Social

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir
0
2
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
0

OCCUPATIONAL

Occupational and/or Vocational

Programme Learning Outcomes Level of Contribution
0 1 2 3 4 5
1
Podoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.
2
2
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranabilir.
2
3
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilir.
2

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT

Workload for Learning & Teaching Activities

Type of the Learning Activites Learning Activities (# of week) Duration (hours, h) Workload (h)
Lecture & In-Class Activities 14 3 42
Preliminary & Further Study 0 0 0
Land Surveying 0 0 0
Group Work 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Reading 0 0 0
Assignment (Homework) 0 0 0
Project Work 0 0 0
Seminar 0 0 0
Internship 0 0 0
Technical Visit 0 0 0
Web Based Learning 0 0 0
Implementation/Application/Practice 0 0 0
Practice at a workplace 0 0 0
Occupational Activity 0 0 0
Social Activity 0 0 0
Thesis Work 0 0 0
Field Study 0 0 0
Report Writing 0 0 0
Final Exam 1 1 1
Preparation for the Final Exam 5 1 5
Mid-Term Exam 1 1 1
Preparation for the Mid-Term Exam 5 1 5
Short Exam 0 0 0
Preparation for the Short Exam 0 0 0
TOTAL 26 0 54
Total Workload of the Course Unit 54
Workload (h) / 25.5 2,1
ECTS Credits allocated for the Course Unit 2,0