TR EN

STREET SOCIAL SERVICE COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
SHT419 STREET SOCIAL SERVICE 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Altıntaş, B. (2003). Mendile Simite Boyaya, Çöpe / Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar, Iletisim Publications.
Acar H.(2006). Sokak Çocuklarına Yönelik Hizmetlerin Değerlendirilmesi: SHÇEK Örneği, Hacettepe University SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
İçli, T.(2009). Çocuk, Suç ve Sokak, ASAGM.