TR EN

LAW AND HUMAN RIGHTS COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
SHT421 LAW AND HUMAN RIGHTS 5 3 3 5

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

Danış, M. Z. (2001). “Otistik Çocuklar”, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 1 (2): 65-82.
Danış, M. Z. vd. (2006). “Özel Sektöre Ait, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Rol, İşlev ve İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma”, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi 6 (2): 4-28.
Karatepe, H. (1998). Bulundukları Toplum İçinde Özürlü Çocuklar, Ankara: Seçkin Yayınevi.