TR EN

ANADOLUDA TÜRK-İSLAM MİMARİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY433 ANADOLUDA TÜRK-İSLAM MİMARİSİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Aslanapa, O. (1991). Anadolu'da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
Aslanapa, O. (1971). Selçuklu Sanatı Bibliyografyası. İstanbul:Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
Erdmann, H. (1976). Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts. Berlin.