TR EN

REKLAM YAZARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT443 REKLAM YAZARLIĞI 6 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir reklam metninin sahip olması gereken temel özelliklerden en az 3’ünü listeler
Reklam metninin yapısal özelliklerini açıklar
Reklam yazımında kullanılan ikna modellerini karşılaştırır
Örnek bir reklam üzerinden, bir reklamın sahip olması gereken temel özellikler bağlamında reklam senaryolarını karşılaştırır
Reklam yazarlığı bilgisiyle ürün konumlandırmayı uygular
Reklamda amaçlanan hedef kitleyi ayırt eder
Reklam metinlerini analiz eder
Öğrenci teknik ve teorik bilgisiyle kendi reklam metinlerini yaratır