TR EN

ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
DTP210 ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ 3 2 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Rekabet kavramını tanımlar. (idendify) (2)
Uluslararası rekabette kullanılan kavramları örneklerle gösterir. (illustrate) (3)
Tespit edilecek olan stratejiyi edindiği bilgiler çerçevesinde yorumlar. (interprent) (4)
Öğrendiği analiz yöntemlerini uygulayacağı stratejilerde kullanır. (use) (3)