TR EN

LOJİSTİK VAKA ANALİZLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
LOY414 LOJİSTİK VAKA ANALİZLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Lojistik kavramını tanımlar.
Firmalarda lojistik uygulamalarını analiz eder.
Sürdürülebilir lojistik yönetimi örneklerini yorumlar.
Firmalarda uluslararasılaşma ve risk yönetimi konularını açıklar.