TR EN

TÜRK HAT SANATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY343 TÜRK HAT SANATI 5 4 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hat sanatı konusunda bilgi sahibi olur.
Çini mürekkebiyle kâğıt üzerine Nesih yazısı uygular
Hat yazı çeşitlerini öğrenir.
Yazılmış hat örneklerinin mimari yapılarda uygulanması tekniğini kullanır.
Padişah tuğraları ve özelliklerini açıklar.