TR EN

TOPLUMSAL CİNSİYET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT342 TOPLUMSAL CİNSİYET 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Toplumsal cinsiyet kavramını her yönden öğrenerek yapacak olduğu sunumlarda toplumsal cinsiyeti açıklar
Cinsiyet kimliği ve cinsiyet rolleri arasındaki farkı anlamlandırarak toplumun cinsiyetlere bakış açısını sınıflandırır
Feminizmi ve feminist hareketleri öğrenerek feminist sosyal hizmet uygulaması hakkında analiz yapar
Toplumsal cinsiyetin mezzo boyutlarını anlamlandırarak toplumsal cinsiyeti içeren projeler üretir