TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.
1
Bağımlılık Psikolojisi ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanabilme bilgisine sahiptir.
2
Bağımlılık Psikolojisi alanında sorunları tanımlar ve çözüm üretir.
3
Psikoloji ile ilgili teorik bilgileri ve onlarla ilgili konuları tanır.
4
Bağımlılık Psikolojisi kuramlarını değerlendirir.
5
Bağımlılık Psikolojisi alanında normal ve anormal davranışları ayırt eder.
6
Bağımlılık Psikolojisi alanında bilimsel araştırmalar yapar ve rapor hazırlar.

BECERİLER
Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.
1
Bağımlılık Psikolojisi disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir.
2
Psikoloji metotlarını kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama, sentez yapma ve değerlendirme becerilerine sahiptir.
3
Psikolojik bilgiyi bilimsel kaynakları kullanarak analiz eder.
4
Bağımlılık Psikolojisi ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkileri yordar.
5
Bağımlılık Psikolojisi alanında değerlendirme için gerekli ölçme araçlarını kullanır.
6
Bağımlılık Psikolojisi alanında çeşitli deneyler yürütür.
7
Psikolojik testleri kullanır.

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.
1
Bağımsız çalışır veya takım çalışması yapar.
2
Alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk üstlenir.
3
Psikoloji alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda bilimsel ve etik davranır.
4
Psikolog olarak topluma model olur.
Öğrenme Yetkinliği
1
Bağımlılık Psikolojisi ve diğer toplum bilim alanları arasında ilişki kurar.
2
Bağımlılık Psikolojisi alanındaki gelişmeleri takip eder.
3
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder.
4
Bağımlılık Psikolojisi ile ilgili gelişmeleri izler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1
Bağımlılık Psikolojisi alanıyla ilgili sorunları çözmek için gerekli iletişimi kurar.
2
Bağımlılık Psikolojisi alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini fark eder.
3
Bilgisayar programı (SPSS) anlamlı düzeyde kullanabilme ve alanıyla ilgili bilgiye erişmek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek için yabancı dili yeterli düzeyde kullanabilme.
4
Psikolojiye uygun etik anlayışı kazanır.
5
Bağımlılık Psikolojisi ile ilgili sosyal projelerde görev alır.
Alana Özgü Yetkinlik
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, donanımı ve istatistik bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2
Bağımlılık Psikolojisi alanıyla ilgili etkinlik düzenler ve yönetir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
Bağımlılık Psikolojisi disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir.
2
Psikoloji metotlarını kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama, sentez yapma ve değerlendirme becerilerine sahiptir.
3
Psikolojik bilgiyi bilimsel kaynakları kullanarak analiz eder.
4
Bağımlılık Psikolojisi ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkileri yordar.
5
Bağımlılık Psikolojisi alanında değerlendirme için gerekli ölçme araçlarını kullanır.
6
Bağımlılık Psikolojisi alanında çeşitli deneyler yürütür.
7
Psikolojik testleri kullanır.
8
Bağımlılık Psikolojisi ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanabilme bilgisine sahiptir.
9
Bağımlılık Psikolojisi alanında sorunları tanımlar ve çözüm üretir.
10
Psikoloji ile ilgili teorik bilgileri ve onlarla ilgili konuları tanır.
11
Bağımlılık Psikolojisi kuramlarını değerlendirir.
12
Bağımlılık Psikolojisi alanında normal ve anormal davranışları ayırt eder.
13
Bağımlılık Psikolojisi alanında bilimsel araştırmalar yapar ve rapor hazırlar.
14
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, donanımı ve istatistik bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
Bağımlılık Psikolojisi alanıyla ilgili etkinlik düzenler ve yönetir.
16
Bağımsız çalışır veya takım çalışması yapar.
17
Alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk üstlenir.
18
Psikoloji alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda bilimsel ve etik davranır.
19
Psikolog olarak topluma model olur.
20
Bağımlılık Psikolojisi alanıyla ilgili sorunları çözmek için gerekli iletişimi kurar.
21
Bağımlılık Psikolojisi alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini fark eder.
22
Bilgisayar programı (SPSS) anlamlı düzeyde kullanabilme ve alanıyla ilgili bilgiye erişmek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek için yabancı dili yeterli düzeyde kullanabilme.
23
Psikolojiye uygun etik anlayışı kazanır.
24
Bağımlılık Psikolojisi ile ilgili sosyal projelerde görev alır.
25
Bağımlılık Psikolojisi ve diğer toplum bilim alanları arasında ilişki kurar.
26
Bağımlılık Psikolojisi alanındaki gelişmeleri takip eder.
27
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder.
28
Bağımlılık Psikolojisi ile ilgili gelişmeleri izler.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Bağımlılık Psikolojisi ile ilgili temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
Psikoloji alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
Bağımlılık Psikolojisi ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanabilme bilgisine sahiptir.
Bağımlılık Psikolojisi alanında sorunları tanımlar ve çözüm üretir.
Psikoloji ile ilgili teorik bilgileri ve onlarla ilgili konuları tanır.
Bağımlılık Psikolojisi kuramlarını değerlendirir.
Bağımlılık Psikolojisi alanında normal ve anormal davranışları ayırt eder.
Bağımlılık Psikolojisi alanında bilimsel araştırmalar yapar ve rapor hazırlar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak bağımlılık psikolojisi alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
Bağımlılık Psikolojisi alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
Bağımlılık Psikolojisi disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir.
Psikoloji metotlarını kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama, sentez yapma ve değerlendirme becerilerine sahiptir.
Psikolojik bilgiyi bilimsel kaynakları kullanarak analiz eder.
Bağımlılık Psikolojisi ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkileri yordar.
Bağımlılık Psikolojisi alanında değerlendirme için gerekli ölçme araçlarını kullanır.
Bağımlılık Psikolojisi alanında çeşitli deneyler yürütür.
Psikolojik testleri kullanır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Bağımlılık Psikolojisi ile ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
Bağımlılık Psikolojisi ile ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
Bağımsız çalışır veya takım çalışması yapar.
Alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk üstlenir.
Psikoloji alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda bilimsel ve etik davranır.
Psikolog olarak topluma model olur.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
Bağımlılık Psikolojisi ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
Bağımlılık Psikolojisi ve diğer toplum bilim alanları arasında ilişki kurar.
Bağımlılık Psikolojisi alanındaki gelişmeleri takip eder.
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder.
Bağımlılık Psikolojisi ile ilgili gelişmeleri izler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Psikoloji alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
Bağımlılık Psikolojisi alanıyla ilgili sorunları çözmek için gerekli iletişimi kurar.
Bağımlılık Psikolojisi alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini fark eder.
Bilgisayar programı (SPSS) anlamlı düzeyde kullanabilme ve alanıyla ilgili bilgiye erişmek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek için yabancı dili yeterli düzeyde kullanabilme.
Psikolojiye uygun etik anlayışı kazanır.
Bağımlılık Psikolojisi ile ilgili sosyal projelerde görev alır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Bağımlılık Psikolojisi ile ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, donanımı ve istatistik bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bağımlılık Psikolojisi alanıyla ilgili etkinlik düzenler ve yönetir.