TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

Zorunlu Dersler

Dersin Adi T %

Seçmeli Dersler

Dersin Adi T %