TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
TEZ-I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 75,47
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 65 61,32
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 65 61,32
DÖNEM PROJESİ 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 65 61,32
DÖNEM PROJESİ 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 65 61,32
TEZ-II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 75,47
BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİ 0 0 5 1 5 4 5 0 3 0 0 3 0 0 5 1 32 30,19
TOPLAM 26 26 31 31 35 34 31 22 29 22 22 29 26 26 35 27 452 426,42
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
YÖNETİM MUHASEBESİ SİSTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LİDERLİK VE MOTİVASYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAZARLAMA YÖNETİMİNDE GELİŞMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİNANSAL YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GİRİŞİMCİLİĞİN TEMEL KURAMLARI 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 76 253,33
TOPLAM 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 76 253,33