TR EN

YENİ MEDYA EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM315 YENİ MEDYA EKONOMİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin yeni medyanın sosyal ve kültürel boyutlarının yanı sıra ekonomik boyutlarını da analiz edebilmelerini sağlayabilmek amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini, Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının ekonomi-politik açıdan ele alınması, ekonomiye dair temel kavramlar, ekonomi teorileri, küreselleşme, tekelleşme kavramları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Geleneksel medya ve yeni medyayı ekonomik açıdan karşılaştırır.
Ekonomiye dair temel kavramları tanımlar.
Medya kuruluşlarını, medyanın ürettiği içeriği sermaye/sahiplik yapısına göre değerlendirir.
Medya sektöründeki istihdam durumunu, çalışma koşullarını, ekonomik yapıyı bilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma, Literatür Tarama Ekonominin Tanımı ve Ekonominin Temel Kavramları Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
2 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medyada Üretim Süreci ve Ekonomik Enstrümanlar Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
3 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medyada Maliyetler ve Maliyet Planlaması Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
4 Kitap Okuma, Literatür Tarama Bir Medya Kuruluşunun Gelir ve Gider Dağılım Tablolarının Analizi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
5 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medya Kuruluşlarının Karşı Karşıya Kaldığı Ekonomik Zorluklar ve Nedenleri Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
6 Kitap Okuma, Literatür Tarama Politik Baskılar ve Medya Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
7 Kitap Okuma, Literatür Tarama Reyting Kaygısının Yazılı ve Görsel Medyaya Etkisi Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Literatür Tarama Yeni Medya ve Medya Ekonomisinde Gerçekleşen Değişimler Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
10 Kitap Okuma, Literatür Tarama Medya ve Tekelleşme Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
11 Kitap Okuma, Literatür Tarama Tekelleşmenin Türleri ve Nedenleri Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
12 Kitap Okuma, Literatür Tarama Dikey, Yatay ve Çarpraz Tekelleşme Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
13 Kitap Okuma, Literatür Tarama Radyo, Televizyon ve Sinemada Ekonomik Faktörler Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
14 Kitap Okuma, Literatür Tarama Kitap, Dergi ve Gazete Yayıncılığında Ekonomik Faktörler Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
15 Kitap Okuma, Literatür Tarama Otoriter ve Totatiler Rejimlerde Medya Anlatım, Tartışma, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kejanlıoğlu B. (2004). Türkiye’de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge Kitabevi
Desmoulins N. T. (1993). Medya Ekonomisi. İstanbul: İletişim Yayınları
Kuyucu M. (2014). Medya Ekonomisi ve Başrol Oyuncuları: Bugünün ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar ve Tüketiciler. İstanbul: The Turkish Online Journal Design, Art and Communication

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0